Sofyan Mbarki

Raadslid
Jeugd, Veiligheid en Burgerschap, Diversiteit

Sofyan Mbarki is lid van de gemeenteraadsfractie van de PvdA. Hij is teamleider op het Calvijn met Junior College.

Sofyan is woordvoerder Jeugd, Veiligheid en Burgerschap, en Diversiteit.

“Als geboren Amsterdammer zet ik mij in voor een stad waar iedereen bij hoort. We moeten nu investeren in de jonge generatie. Zij zijn straks onze leraren, politieagenten en dokters. Amsterdammers hebben recht op goede scholen, veilige straten en een baan die bij ze past.”

Amsterdam moet vrij worden gemaakt van Etnisch Profileren!

door Sofyan Mbarki op 1 juni 2016
Foto Instagram Tyohoon

Dat etnisch profileren in Nederland bestaat is geen geheim meer en daar zijn we gisteren door de aanhouding van Typhoon weer mee geconfrontreerd. Via Twitter, Facebook en LinkedIn liet hij weten op basis van zijn uiterlijk door de politie aan de kant te zijn gezet. Zijn mooie auto ‘matchte’ namelijk niet met zijn huidskleur. Helaas horen

lees verder »

Ook peuters vluchtelingen krijgen onderwijs

door Sofyan Mbarki op 15 april 2016

Vluchtelingenkinderen tussen de 2½ en 4 jaar krijgen in Amsterdam onderwijs op maat aangeboden. Op de noodopvanglocaties waar vluchtelingengezinnen verblijven wordt het onderwijs aangeboden dat vergelijkbaar is met de Amsterdamse voorscholen. Het college geeft daarmee uitvoering aan het initiatiefvoorstel van PvdA-raadslid Sofyan Mbarki.

lees verder »

PvdA: vragen over takenpakket en bewapening gemeentelijke handhavers

door Sofyan Mbarki op 4 maart 2016

PvdA Amsterdam stelt schriftelijke vragen aan het college over het uitdijende takenpakket en de mogelijke bewapening van gemeentelijke handhavers in Amsterdam. Uit een enquete onder de zestig grootste gemeentes, uitgevoerd door het Algemeen Dagblad, wordt duidelijk dat stadswachten in de verschillende gemeenten steeds vaker taken overnemen van de politie en daarmee de wens om hen

lees verder »

PvdA stelt vragen over hulp bij huiselijk geweld in gezinnen met andere etnische afkomst

door Sofyan Mbarki op 9 februari 2016

De PvdA stelt vragen over de hulp die wordt geboden bij huiselijk geweld in gezinnen met een andere etnische achtergrond. Aanleiding voor de vragen zijn de uitspraken van de organisaties Home Empowerment en Nisa4Nisa die aangeven dat noodsignalen uit deze gezinnen vaak slecht worden opgepikt. Afgelopen donderdag werd voor de tweede keer in korte tijd een

lees verder »

Laat jonge vluchtelingenkinderen ook naar school gaan

door Sofyan Mbarki op 2 februari 2016

Vluchtelingenkinderen tussen de 2,5 en de 6 jaar moeten ook naar school kunnen gaan in Amsterdam. Dat voorstel heeft PvdA-raadslid Sofyan Mbarki vandaag ingediend. De jonge vluchtelingenkinderen zitten nu nog de hele dag in de noodopvang, waar hun oudere broers en zussen al wel naar Amsterdamse scholen toe kunnen gaan.

lees verder »

Amsterdam maakt prioriteit van aangifte discriminatie

door Sofyan Mbarki op 18 december 2015

Amsterdam gaat er hard werk van maken om te zorgen dat men sneller aangifte doet van gevallen van discriminatie en racisme. Een motie van PvdA en D66 werd gisteren in de raad door een meerderheid aangenomen. PvdA-raadslid Sofyan Mbarki is verheugd met de steun van de gemeenteraad: ‘Er zijn helaas nog veel te veel gevallen

lees verder »

Mbarki blogt: meer culturele sensitiviteit in de Jeugdzorg

door Sofyan Mbarki op 10 november 2015

In Amsterdam zijn we inmiddels, na de transitie van de jeugdhulp, aanbeland in de transformatiefase van de jeugdzorg. Een zeer belangrijke fase, want het gaat namelijk over hoe we de zorg aan soms hele kwetsbare jonge Amsterdammers vorm gaan geven. Dit vraagt naast andere vaardigheden van professionals en de gemeente ook om de juiste mindset

lees verder »

Politie moet veelkleuriger worden

door Sofyan Mbarki op 21 mei 2015

Als er niet veel meer werk wordt gemaakt van diversiteit in het Amsterdamse politiekorps, blijven jonge criminelen zich onbedreigd voelen, schrijft Sofyan Mbarki in zijn opiniestuk. ‘Mijn doembeeld is Ferguson. Steden waar een witte politie staat tegenover een gemêleerde bevolking’, schreef korpschef Gerard Bouman een aantal maanden terug. Dat doembeeld komt in Amsterdam steeds dichterbij.

lees verder »

Instroom niet-Westerse agenten in Amsterdam neemt dramatisch af

door Sofyan Mbarki op 20 mei 2015

De instroom van niet-Westerse agenten in Amsterdam is in 2014 dramatisch afgenomen. Dat blijkt uit de cijfers die burgemeester Van der Laan overlegt naar aanleiding van vragen van PvdA-raadslid Sofyan Mbarki. In 2014 stroomden slechts vier nieuwe agenten van uit etnische gemeenschappen in bij de politie, ten op zichte van 89 autochtone agenten.

lees verder »

Marokkaanse jongens hoeven niet beschermd te worden

door Sofyan Mbarki op 9 april 2015

Om radicalisering tegen te gaan, moet je het debat in de stad zoveel mogelijk ruimte geven, zo betoogden raadslid Sofyan Mbarki (PvdA) en Jan Paternotte (D66) in het Parool deze week. Een debat waarbij deelnemers verwerpelijke en wellicht gevaarlijke idealen ten tonele spreiden, moet je niet verbieden, zoals vorig jaar in het debatcentrum Argan gebeurde.

lees verder »