Onze plannen voor Amsterdam

Strijden voor de ziel van Amsterdam, omdat we zielsveel van onze stad houden. Dat is waar de verkiezingen in maart over gaan. En dat is waar de plannen en de ambities in dit verkiezingsprogramma van de PvdA over gaan. Wij strijden voor gelijke kansen. In het onderwijs, op een betaalbare woning en op een duurzame toekomst.

Klik hier voor het volledige verkiezingsprogramma

Betaalbaar wonen

Huizen zijn om in te wonen, niet om winst mee te maken. Om de #Wooncrisis op te lossen bouwen we betaalbare woningen bij, maar staren we ons niet alleen blind op bouwrecords. Minstens zo belangrijk is namelijk het betaalbaar houden en verduurzamen van de huidige voorraad. 

Lees verder

Goed onderwijs

We investeren ongelijk in het Amsterdamse onderwijs voor gelijke kansen. We investeren meer in de plekken waar dat het hardst nodig is. Zo creëren we via goed onderwijs gelijke kansen voor alle kinderen in Amsterdam. 

Lees verder

Groene toekomst

Amsterdam moet voorop lopen in de wereld op weg naar een groene toekomst. Maar dat moet wel op een rode manier. Verduurzaming moet zo betaalbaar mogelijk en met inspraak van burgers en omwonenden. Door wijken met slecht geïsoleerde woningen voorrang te geven in ons isoleeroffensief, grijpen we de energietransitie aan om ongelijkheid te verkleinen.

Lees verder

Een inclusieve stad

Onze belofte is een inclusieve stad, waar iedereen gelijkwaardig is. En waar iedereen niet alleen mag meedoen, maar ook mee kan beslissen. Er zijn genoeg beleidsnota’s over geschreven. Het is tijd voor actie. We rekenen af met elke vorm van discriminatie, uitsluiting en intolerantie en staan pal voor de veiligheid van alle Amsterdammers.

Lees verder

Goed werk in een eerlijke economie

We maken werk van goed werk voor iedereen, geven een helpende hand bij armoede en schulden en investeren in de duurzame economie van de toekomst.

Lees verder

Veilige en leefbare buurten

In Amsterdam kun je veilig zijn wie je bent. Wij bieden jongeren perspectief en kiezen voor een realistische aanpak die werkt met meer aandacht voor de veiligheid in de wijk.

Lees verder

Bereikbare buurten

Amsterdam wordt een tienminutenstad, waar fietsers en voetgangers ruimte hebben en de auto te gast is. OV moet betaalbaar en bereikbaar zijn voor iedereen.  

Lees verder

Gezonde zorg

Goede zorg is altijd dichtbij voor iedereen en er wordt meer geïnvesteerd in een gezonde leefstijl.

Lees verder

Sportieve stad

Sport en bewegen is passie, prestatie, plezier en gezondheid. Een publiek goed dat toegankelijk moet zijn voor iedereen.

Lees verder

Kunst en cultuur voor iedereen

Amsterdam ademt kunst en cultuur, en dat moet zo blijven. De cultuursector is van groot economisch en maatschappelijk belang voor de stad. Kunstenaars zijn dus belangrijk voor deze stad en verdienen een eerlijke en fatsoenlijke beloning. De PvdA wil het cultuurbudget daarom verhogen.

Lees verder

Een betrouwbare overheid dichtbij

Alleen als de overheid de burger vertrouwt, zal de burger de overheid vertrouwen. De PvdA streeft naar een open overheid die persoonlijk contact aan gaat met Amsterdammer en minder regelt met formulieren alleen. Een overheid die kijkt naar mensen in plaats van naar algoritmes, daar staan wij voor.

Lees verder