Egbert de Vries

Egbert de Vries

Kandidaat-gemeenteraadslid

Hedy d’Ancona

Hedy d’Ancona

Kandidaat-gemeenteraadslid

Elvira Sweet

Elvira Sweet

Kandidaat-gemeenteraadslid

Freek Ossel

Freek Ossel

Kandidaat-gemeenteraadslid

Maarten Poorter

Maarten Poorter

Kandidaat-gemeenteraadslid

Carolien de Heer

Carolien de Heer

Kandidaat-gemeenteraadslid

Flora Breemer

Flora Breemer

Kandidaat-gemeenteraadslid

Ellen Meijer

Ellen Meijer

Kandidaat-gemeenteraadslid

Arina Angerman

Arina Angerman

Kandidaat-gemeenteraadslid

Hajar Karaman

Hajar Karaman

Kandidaat-gemeenteraadslid

Bob Maas

Bob Maas

Kandidaat-gemeenteraadslid

Loes Bazen

Loes Bazen

Kandidaat-gemeenteraadslid

Barend Wind

Barend Wind

Kandidaat-gemeenteraadslid

Eva Snijders

Eva Snijders

Kandidaat-gemeenteraadslid

Bert Keesman

Bert Keesman

Fractievertegenwoordiger

Ruimtelijke Ordening en Democratisering
Hamza Kacha

Hamza Kacha

Kandidaat-gemeenteraadslid

Lotte Terwel

Lotte Terwel

Kandidaat-gemeenteraadslid

Keren Hirsch

Keren Hirsch

Tijdelijk gemeenteraadslid (tot en met 7 augustus)

Duurzaamheid & Circulaire Economie, Kunst en Cultuur, Monumenten en Erfgoed
Igor Runderkamp

Igor Runderkamp

Gemeenteraadslid

Onderwijs, Publieke gezondheid en Preventie, Tweede woordvoerder Jeugdzorg
Geert Noordzij

Geert Noordzij

Gemeenteraadslid

Circulaire economie, Openbare ruimte en Groen, Afval, Water. Op Inclusie en Antidiscriminatiebeleid, Dierenwelzijn, Duurzaamheid en Voedsel is Geert Noordzij tweede woordvoerder.
Anissa Bouhassani

Anissa Bouhassani

Gemeenteraadslid

Armoede en Schulden, Inclusie en Antidiscriminatiebeleid, Masterplan Nieuw-West en Opvang (tijdelijk t/m 7 augustus)
Mohamed Belkasmi

Mohamed Belkasmi

Gemeenteraadslid

Democratisering, Sport, MBO, Jongerenwerk, Digitale Stad, Lokale Media en Aanpak Noord
Sandra Doevendans

Sandra Doevendans

Stadsdeelbestuurder Amsterdam Nieuw-West

Bastiaan Minderhoud

Bastiaan Minderhoud

Gemeenteraadslid | Presidium

Grond en Ontwikkeling, Woningbouw, Ruimtelijke Ordening, Evenementen, Kunst en Cultuur, Gemeentelijk Vastgoed. Op Volkshuisvesting is Bastiaan Minderhoud tweede woordvoerder.
Amel Namane

Amel Namane

Gemeenteraadslid

Algemene Zaken (tijdelijk tot en met 7 augustus), Sociale zaken, Economische Zaken, Personeel en Organisatie, Lucht- en Zeehaven, Inkoop, Bedrijfsvoering, Dienstverlening en Volwasseneneducatie
Farley Asruf

Farley Asruf

Gemeenteraadslid

Verkeer, Vervoer en Luchtkwaliteit, Financiën, Deelnemingen en Masterplan Zuidoost. Op Water is Farley Asruf de tweede woordvoerder.
Fatihya Abdi

Fatihya Abdi

Gemeenteraadslid | Tijdelijk fractievoorzitter

Openbare orde, Veiligheid, Handhaving, Gemeentelijk Vastgoed en Jeugdzorg.
Lian Heinhuis

Lian Heinhuis

Tijdelijk met zwangerschapsverlof | Gemeenteraadslid | Fractievoorzitter PvdA Amsterdam

Algemene Zaken, Duurzaamheid, Volkshuisvesting, Communicatie, Juridische Zaken, Aanpak Binnenstad, Raadsaangelegenheden
Sofyan Mbarki

Sofyan Mbarki

Wethouder

Economische Zaken, Sport, MBO, Jongerenwerk en Aanpak Binnenstad.
Marjolein Moorman

Marjolein Moorman

Wethouder

Onderwijs, Armoedebestrijding, Schuldhulpverlening en Jeugdzorg