Wat leuk dat je contact zoekt met de PvdA Amsterdam. Natuurlijk proberen we je zo goed mogelijk te helpen. Bekijk hieronder met wie en hoe je contact op kunt nemen binnen de PvdA Amsterdam.

Contact PvdA Amsterdam
Wil jij contact met de vereniging van de PvdA Amsterdam? Mail voor algemene vragen dan snel naar [email protected]

Gemeenteraadsfractie
Heb jij een algemene vraag/opmerking voor de gemeenteraadsfractie? Mail die dan naar [email protected]. We proberen alle vragen zo snel als mogelijk te beantwoorden.

Heb jij een vraag/opmerking gericht aan een raadslid? Neem dan persoonlijk contact op met hem of haar. Op deze pagina vind je de e-mailadressen van onze raadsleden.

Brieven of andere post voor onze gemeenteraadsfractie kunnen gestuurd worden naar postadres:
Postbus 202
1000 AE Amsterdam

Het bezoekadresadres is:
Amstel 1 – Kamer 2237
1011 PN Amsterdam

Pers
Ben je journalist en heb je een vraag of (interview)verzoek voor één van onze raadsleden? Neem dan contact op met Awi Groen via [email protected]

Ben jij lid van de PvdA Amsterdam en heb je een vraag?
Neem dan contact op met ons afdelingsbestuur, via: [email protected]

Ben jij lid van de PvdA Amsterdam en wil je actief worden?
Vul dan dit formulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met jou op!

Algemene info per afdeling
Klik in de balk hierboven door naar een van de afdelingen in de Amsterdamse stadsdelen.

Partij van de Arbeid – landelijk
Informatie over lidmaatschap, Tweede Kamerfractie en andere landelijke partijaangelegenheden vind je hier.

Commissie Ethiek en Integriteit
De commissie Ethiek en Integriteit van de PvdA Amsterdam kan worden ingezet om ongewenste situaties binnen de partij te voorkomen en op te lossen. Denk aan (potentiële) conflicten of integriteitskwesties.

De commissie is ingesteld door het bestuur en kan als onafhankelijke commissie processen begeleiden en beslissingen nemen op verzoek van het bestuur of de ALV. Daarnaast kan de commissie gevraagd en ongevraagd advies geven aan het bestuur op het gebied van ethiek, integriteit, governance en crisisbeheersing.

De commissie doet haar werk binnen de statutaire en reglementaire context van de PvdA, maar opereert met name op onderwerpen waarin niet is voorzien en/of die om duiding vragen. De commissie behandelt geen individuele gevallen. Daar bestaan (landelijke) beroepsprocedures en vertrouwenspersonen voor. Daarvoor kun je hier contact opnemen.

De leden van de commissie zijn:
⁃ Herman Wiersema (voorzitter)
⁃ Jamal Belkasmi
⁃ Mariët Hagen
⁃ Aicha Lagha