Vervolg altijd de afnemer van minderjarige coke-dealer

Door Sofyan Mbarki op 9 oktober 2019

De PvdA Amsterdam stelt vandaag voor om bij een heterdaad van een cocaïne-deal waar een minderjarige dealer bij betrokken is, ook de afnemer op te pakken en strafrechtelijk te vervolgen. De gedachte van de PvdA Amsterdam achter dit voorstel is dat jonge, kwetsbare jongens in het criminele drugscircuit moeten worden gestraft, maar ook in bescherming genomen moeten worden tegen de groeiende aantrekkingskracht van dat criminele drugscircuit.

Klik hier voor het item van At5 over het plan van de PvdA

“De kleinschalige drugshandel is voor veel jongeren de eerste stap op de ladder naar criminaliteit, naar wapens,” aldus onze fractievoorzitter Sofyan Mbarki. “Deze prioritering in de handhaving moet eraan bij gaan dragen dat deze kwetsbare jongeren minder snel op die criminele ladder terechtkomen. Ze uit de criminaliteit houden is namelijk beter dan ze uit de criminaliteit halen.”

Om deze maatregel door te voeren is geen wetsverandering nodig. “De opium-wet stelt op dit moment al dat gebruik van cocaïne niet strafbaar is, maar het bezitten en verhandelen van cocaïne wel,” aldus Mbarki. “Ik ben het eens met deze wet, maar in de praktijk zien we echter vaak dat bij een heterdaad van een deal de dealer gestraft wordt, maar de afnemer niet. Daar willen we – zeker als er minderjarige dealers bij betrokken zijn – verandering in brengen. Vooral om die kwetsbare jongeren ook te beschermen.”

Bekijk ook: Sofyan Mbarki bij Jinek over ‘soldaatjes’ in de drugscriminaliteit

Het voorstel is goed te begrijpen volgens Max den Blanken, strafrechtadvocaat bij Cleerdin & Hamer Advocaten: “Gezien de ellende die cocaïnehandel in Amsterdam de afgelopen jaren heeft veroorzaakt, is het invoelbaar dat er nu een keuze wordt gemaakt om strenger te gaan handhaven. Bij de aankoop van drugs overtreedt ook de klant de Opiumwet, toch wordt deze vrijwel nooit met de consequenties geconfronteerd. Dat draagt bij aan de normalisatie van cocaïnehandel. De politie kan ervoor kiezen om dit een prioriteit te maken en niet alleen de dealer, maar ook de aankoper van cocaïne te arresteren, want ook de klant staat niet boven de wet.”

Sofyan Mbarki

Sofyan Mbarki

Sofyan Mbarki is fractievoorzitter van de gemeenteraadsfractie van de PvdA, Lid van de Raad van Toezicht van het Regio College, Trainer/Adviseur onder andere in het onderwijs, tevens lid van de  Raad van Advies van de  Politieacademie en voormalig teammanager op het Calvijn College. “Als geboren Amsterdammer zet ik mij in voor een stad waar iedereen

Meer over Sofyan Mbarki