Amsterdamse Raadsleden

Sofyan Mbarki

Sofyan Mbarki

Fractievoorzitter

Algemene Zaken, Openbare orde & Veiligheid, Onderwijs, Wonen & Wijkaanpak
Hendrik Jan Biemond

Hendrik Jan Biemond

Raadslid

Duurzaamheid, klimaat & energie, Deelnemingen, Financiën, Kunst & Cultuur.
Carolien de Heer

Carolien de Heer

Raadslid

Werk & Inkomen en Participatie, Ruimtelijke ordening en Grondzaken, Democratisering, ICT, Gemeentelijk vastgoed, Openbare Ruimte en Groen, Reiniging, Dierenwelzijn
Nenita la Rose

Nenita la Rose

Raadslid

Diversiteit, Zorg en Jeugdzorg, Volwasseneneducatie & inburgering, Armoedebeleid & Schuldhulpverlening
Dennis Boutkan

Dennis Boutkan

Raadslid

Verkeer & Vervoer, Luchtkwaliteit en Water, Economische Zaken, Balans in de Stad, Toerisme, Project 1012.