Bert Keesman

Bert Keesman

Fractievertegenwoordiger

Ruimtelijke Ordening en Democratisering
Keren Hirsch

Keren Hirsch

Tijdelijk gemeenteraadslid (tot en met 7 augustus)

Duurzaamheid & Circulaire Economie, Kunst en Cultuur, Monumenten en Erfgoed
Igor Runderkamp

Igor Runderkamp

Gemeenteraadslid

Onderwijs, Publieke gezondheid en Preventie, Tweede woordvoerder Jeugdzorg
Geert Noordzij

Geert Noordzij

Gemeenteraadslid

Circulaire economie, Openbare ruimte en Groen, Afval, Water. Op Inclusie en Antidiscriminatiebeleid, Dierenwelzijn, Duurzaamheid en Voedsel is Geert Noordzij tweede woordvoerder.
Anissa Bouhassani

Anissa Bouhassani

Gemeenteraadslid

Armoede en Schulden, Inclusie en Antidiscriminatiebeleid, Masterplan Nieuw-West en Opvang (tijdelijk t/m 7 augustus)
Mohamed Belkasmi

Mohamed Belkasmi

Gemeenteraadslid

Democratisering, Sport, MBO, Jongerenwerk, Digitale Stad, Lokale Media en Aanpak Noord
Bastiaan Minderhoud

Bastiaan Minderhoud

Gemeenteraadslid | Presidium

Grond en Ontwikkeling, Woningbouw, Ruimtelijke Ordening, Evenementen, Kunst en Cultuur, Gemeentelijk Vastgoed. Op Volkshuisvesting is Bastiaan Minderhoud tweede woordvoerder.
Amel Namane

Amel Namane

Gemeenteraadslid

Algemene Zaken (tijdelijk tot en met 7 augustus), Sociale zaken, Economische Zaken, Personeel en Organisatie, Lucht- en Zeehaven, Inkoop, Bedrijfsvoering, Dienstverlening en Volwasseneneducatie
Farley Asruf

Farley Asruf

Gemeenteraadslid

Verkeer, Vervoer en Luchtkwaliteit, Financiën, Deelnemingen en Masterplan Zuidoost. Op Water is Farley Asruf de tweede woordvoerder.
Fatihya Abdi

Fatihya Abdi

Gemeenteraadslid | Tijdelijk fractievoorzitter

Openbare orde, Veiligheid, Handhaving, Gemeentelijk Vastgoed en Jeugdzorg.
Lian Heinhuis

Lian Heinhuis

Tijdelijk met zwangerschapsverlof | Gemeenteraadslid | Fractievoorzitter PvdA Amsterdam

Algemene Zaken, Duurzaamheid, Volkshuisvesting, Communicatie, Juridische Zaken, Aanpak Binnenstad, Raadsaangelegenheden