Een diverse stad als Amsterdam heeft een divers politiekorps nodig

Door Sofyan Mbarki op 6 augustus 2019

De fractie van de PvdA Amsterdam heeft samen met de fractie van DENK schriftelijke vragen gesteld aan het college over de nieuwste diversiteitscijfers bij de politie van het CBS. Uit die cijfers blijkt dat in Nederland het percentage politieagenten met een niet-westerse migratieachtergrond van 6,8% in 2009 is gedaald naar 6% in 2018. Dit terwijl het percentage Nederlanders met een niet-westerse migratieachtergrond is gestegen van 11 naar 13%.

Amsterdam scoort nog slechter
Uit de cijfers blijkt verder dat het politiekorps in de regio Amsterdam een nog minder goede afspiegeling is van de samenleving. Waar in de regio van ons politiekorps 32% van de inwoners een niet-westerse migratieachtergrond heeft, bestaat slechts 11% van het politiekorps uit mensen met een migratieachtergrond. “En dat is niet goed,” stelt onze fractievoorzitter Sofyan Mbarki. “In mijn ogen is een politiekorps die een goede afspiegeling is van de maatschappij in het werkgebied essentieel voor de legitimiteit van het politiekorps en daarmee voor de effectiviteit van het optimaal veilig en leefbaar houden van het werkgebied.”

Cultuurverandering
Uit onderzoek blijkt verder dat mensen met een niet-westerse achtergrond de politie-organisatie wel in komen, maar diezelfde organisatie ook vaak weer redelijk snel verlaten; het zogenaamde draaideur-effect. Volgens cultureel antropoloog Sinan Çankaya heeft dat onder andere te maken met de cultuur binnen het politiekorps die te weinig openstaat voor andere opvattingen: “En dat is killing voor de effectiviteit van de politie,” vindt Mbarki. “Daarom hoor ik graag van het college hoe zij hier tegenaan kijken en welke maatregelen zij nemen of gaan nemen om dit binnen het politiekorps in Amsterdam te veranderen.”

Diversiteit in alle geledingen
Tot slot is Mbarki van mening dat niet alleen de organisatie in zijn geheel een goede afspiegeling moet zijn van de maatschappij, maar dat de diversiteit ook terug te zien moet zijn binnen alle geledingen. “Om dat te bereiken wil ik voorstellen om de competentie ‘culturele sensiviteit’ belangrijker te maken in het sollicitatieproces voor functies, met extra focus bij functies in de top en het middenmanagement van ons politiekorps. Want daar moet het verschil de komende jaren gemaakt gaan worden. Dit moet bij gaan dragen aan een politiekorps die nog effectiever kan opereren in de diverse stad die Amsterdam is.”

Sofyan Mbarki

Sofyan Mbarki

Sofyan Mbarki is fractievoorzitter van de gemeenteraadsfractie van de PvdA, Lid van de Raad van Toezicht van het Regio College, Trainer/Adviseur onder andere in het onderwijs, tevens lid van de  Raad van Advies van de  Politieacademie en voormalig teammanager op het Calvijn College. “Als geboren Amsterdammer zet ik mij in voor een stad waar iedereen

Meer over Sofyan Mbarki