Bestuur

Bestuur PvdA Amsterdam

Bestuur PvdA Amsterdam

Bas Torenvliet

Bas Torenvliet

Voorzitter

Jan Minks

Jan Minks

Penningmeester

Gerben Biermann

Gerben Biermann

Secretaris

Arjan Miedema

Arjan Miedema

Algemeen bestuurslid

Soraya Layeb

Soraya Layeb

Algemeen bestuurslid

Stephan Antuma

Stephan Antuma

Algemeen bestuurslid

Kelly Heeren

Kelly Heeren

Algemeen bestuurslid

Pia van den Berg

Pia van den Berg

Algemeen bestuurslid

Marion Ubbergen

Marion Ubbergen

Algemeen bestuurslid

Mohamed Belkasmi

Mohamed Belkasmi

Algemeen bestuurslid

Kaj Leers

Kaj Leers

Algemeen bestuurslid