Goede zorg is altijd dichtbij voor iedereen en er wordt meer geïnvesteerd in een gezonde leefstijl.

Onze 5 belangrijkste maatregelen:

  • We zorgen voor voldoende zorgprofessionals in de stad door ze prioriteit te geven bij woningen, gratis OV en toegang tot parkeren. En we verminderen de administratieve druk op zorgprofessionals.
  • We zorgen dat Amsterdammers, jong en oud, in hun eigen buurt geholpen worden. We werken met buurtteams en beginnen met de kwetsbaarste buurten. We focussen op preventie: problemen bij kinderen worden vroeg gesignaleerd en ouderen stimuleren we zo lang mogelijk thuis te blijven wonen in ouderenvriendelijke wijken.
  • We stimuleren een gezonde leefstijl met programma’s op school, door samenwerkingen tussen sport- en zorginstellingen en zetten de openbare ruimte in voor sport en gezonde voeding.
  • We zorgen voor continuïteit van liefdevolle zorg en hebben aandacht voor zelforganisaties. We maken betere afspraken met zorg- en hulpverleners en hebben aandacht voor doelgroepen met diverse culturele achtergronden en voor jong volwassenen.
  • We zorgen dat iedereen toegang heeft tot geestelijke gezondheidszorg in hun eigen omgeving.