Amsterdam wordt een tienminutenstad, waar fietsers en voetgangers ruimte hebben en de auto te gast is. OV moet betaalbaar en bereikbaar zijn voor iedereen.

 

Onze 5 belangrijkste maatregelen:

  • De standaard maximumsnelheid in de stad wordt 30 km/u waardoor de stad voor iedereen veiliger, beter bereikbaar en leefbaar wordt.
  • We verbeteren de verkeersveiligheid door betere handhaving en het plaatsen van verkeerscamera’s. Ook zorgen meer en betere fietsstraten voor meer veiligheid en ruimte aan fietsers.
  • We maken het OV beter bereikbaar en betaalbaar door OV-ritten buiten de ring goedkoper te maken, de metro-ringweg te sluiten en een nachtmetro te introduceren. Ook de internationale bereikbaarheid moet beter door meer snelle internationale (nacht)treinverbindingen voor afstanden tot 750 km.
  • Door deelvervoer te verbeteren benutten we de publieke ruimte op een eerlijker, veiliger en duurzamere manier. We stellen deelvervoersbedrijven voorwaarden zoals het verplicht aanbieden door de hele stad, met maximering van het tarief en begrenzing aan dataverzameling.
  • We investeren in het onderhoud van wegen, kades en bruggen. Prioriteit ligt op bij zo snel mogelijk vernieuwen van onderhoud behoevende bruggen en kademuren om onveilige situaties te voorkomen.