We investeren ongelijk in het Amsterdamse onderwijs voor gelijke kansen. We investeren meer in de plekken waar dat het hardst nodig is. Zo creëren we via goed onderwijs gelijke kansen voor alle kinderen in Amsterdam. 

Onze 5 belangrijkste maatregelen:

  • We investeren ongelijk voor gelijke kansen. Met de subsidie Kansenaanpak kunnen scholen die het het hardste nodig hebben extra lestijd, ondersteuning en taallessen bieden. Onderdeel hiervan is de Grotestedenbonus. Alle Amsterdamse leraren krijgen een jaarlijkse bonus. Deze bonus is drie keer zo hoog voor leraren op scholen waar het lerarentekort het grootst is. 
  • We gaan het lerarentekort tegen. Door in te zetten op zij-instroom en extra ondersteuning voor docenten, kunnen docenten zich focussen op hun kerntaak: lesgeven. Ook wordt ingezet op extra scholing en voorrang op huurwoningen en parkeervergunningen voor docenten.
  • We gaan door met de brede brugklas-bonus. Het selectiemoment komt voor veel kinderen in groep 8 veel te vroeg. Met een brede brugklas wordt het definitieve selectiemoment in het voortgezet onderwijs uitgesteld. Scholen met brugklassen met minstens drie niveaus bij elkaar, krijgen een bonus.
  • We zetten in op studenten en de kracht van het MBO: studenten vormen een cruciale groep in Amsterdam. Studenten worden gefaciliteerd met studieruimtes en korting op sport en cultuur. We willen af van de onderwaardering van het mbo. We blijven daarom investeren in het beroepsonderwijs en vinden dat mbo’ers ook een titel moeten krijgen bij het afstuderen. Daarnaast wordt het stagetekort aangepakt en komt er extra begeleiding voor jonge mbo’ers.
  • We gaan door met de Amsterdamse familieschool en breiden het uit waar kan. Scholen krijgen hierdoor extra middelen om kwetsbare gezinnen op allerlei manieren te ondersteunen.