Amsterdam ademt kunst en cultuur, en dat moet zo blijven. De cultuursector is van groot economisch en maatschappelijk belang voor de stad. Kunstenaars zijn dus belangrijk voor deze stad en verdienen een eerlijke en fatsoenlijke beloning. De PvdA wil het cultuurbudget daarom verhogen.

Onze 5 belangrijkste maatregelen:

  • Broedplaatsen zijn van groot belang, maar ze staan dankzij de huidige woningmarkt onder grote druk. Daarom vindt de PvdA dat het aantal broedplaatsen moet worden uitgebreid en dat gemeentelijk vastgoed dat tijdelijk niet wordt gebruikt beschikbaar komt voor kunstenaars.
  • De positie van mensen die in de kunst en cultuur werken is verslechterd. Er moet geïnvesteerd worden in de cultuursector en het aanvragen van subsidies moet toegankelijker worden voor kunstenaars en jonge makers.
  • De PvdA vindt dat iedere buurt recht heeft op een bibliotheek als centrale ontmoetingsplaats in de buurt. Daarom wordt het netwerk van bibliotheken uitgebreid en nauwer gemaakt.
  • Kunst- en cultuureducatie is van het grootste belang voor de ontwikkeling van Amsterdamse kinderen. Daarom wordt cultuureducatie verdiept, krijgt iedere school een extra kunstvakdocent en komen er meer cultuurcoaches.  Dit met speciale aandacht voor het vmbo en het praktijkonderwijs.
  • Al het culturele erfgoed dat onze stad rijk is, verdient het om beschermd te worden. Beslissingen over erfgoed worden vaak op technische gronden gemaakt en kunnen dan niet meer worden teruggedraaid. De PvdA vindt het belangrijk dat de gemeente Amsterdammers betrekt bij besluitvorming over erfgoed.