Sport en bewegen is passie, prestatie, plezier en gezondheid. Een publiek goed dat toegankelijk moet zijn voor iedereen.

Onze 5 belangrijkste maatregelen:

  • We willen dat Amsterdammers van jongs af aan sporten en bewegen. Dat doen we door te streven naar een vakleerkracht voor gymnastiek op iedere basisschool, buurtsportcoaches in iedere wijk en meer en beter benutte zwembaden.
  • We versterken de sportverenigingen en stimuleren samenwerking tussen hen en andere organisaties in de wijk. Het meeste geld en het meeste aandacht gaan hierin uit naar de buurten waar de uitdagingen het grootst zijn.
  • Armoede mag geen reden zijn om niet te kunnen sporten. We versterken daarom de samenwerking tussen verenigingen, scholen en organisaties als het Jeugdsportfonds. 
  • In iedere buurt moet je fijn en goed kunnen bewegen. Daarom breiden we sportfaciliteiten in bestaande wijken uit en zorgen we dat in nieuwe wijken voldoende ruimte wordt gereserveerd voor sport en bewegen.
  • Topsport inspireert en dient als voorbeeld voor onze jeugd. Daarom moet Amsterdam nog meer een topsportstad worden. Het topsportcentrum waar talentvolle sporters zich kunnen ontwikkelen breiden we daarom uit.