In Amsterdam kun je veilig zijn wie je bent. Wij bieden jongeren perspectief en kiezen voor een realistische aanpak die werkt met meer aandacht voor de veiligheid in de wijk.

Onze 5 belangrijkste maatregelen:

  • Iedereen in Amsterdam moet zichzelf kunnen zijn. Slachtoffers van racisme en discriminatie moeten meer mogelijkheden krijgen om aangifte te doen, we investeren in specialistische politieteams en we pakken straatintimidatie aan.
  • We investeren extra in buurten waar de problemen het grootst zijn, plaatsen de wijkagent terug in de wijk en kiezen voor een lokale aanpak in samenspraak met de bewoners, gemeenschappen en ondernemers van de wijk.
  • We investeren in de jongeren en gaan niet op hen bezuinigen, wij bieden jongeren maatwerk en perspectief en maken een topprioriteit van het voorkomen van drugscriminaliteit bij de volgende generatie.
  • We gaan het gesprek aan met jongeren, ouders en scholen over wapenbezit om bewustwording te creëren en bieden meer mogelijkheden om wapens anoniem in te leveren. Daarnaast zorgen we voor meer gespecialiseerde politieagenten en stellen een duidelijke norm: het bezit van wapens is niet normaal en gaan we bestrijden.
  • Wij beschermen slachtoffers van mensenhandel en arbeidsuitbuiting, helpen ondernemers door ondermijnende activiteiten keihard aan te pakken en investeren naast opsporing en handhaving ook in de preventie van georganiseerde criminaliteit.