Alleen als de overheid de burger vertrouwt, zal de burger de overheid vertrouwen. De PvdA streeft naar een open overheid die persoonlijk contact aan gaat met Amsterdammer en minder regelt met formulieren alleen. Een overheid die kijkt naar mensen in plaats van naar algoritmes, daar staan wij voor.

Onze 5 belangrijkste maatregelen:

  • Amsterdammers staan niet meer uren in de wacht, en spreken met mensen in plaats van met robots of papier; personeelstekorten bij publieke diensten worden opgelost.
  • We zien erop toe dat de gemeente in voor iedereen begrijpelijke taal communiceert.
  • Wij streven ernaar om besluitvorming over zaken die burgers in de buurt betreffen op een zo laag mogelijk bestuursniveau neer te leggen; de stadsdeeldemocratie moet worden versterkt.
  • De gemeentelijke ombudsman krijgt een stevigere rol.
  • De gemeente is ook digitaal een betrouwbare overheid. De PvdA wil dat de gemeente werkt aan toegankelijke en gebruiksvriendelijke dienstverlening, aan transparante algoritmen en open source systemen.