We maken werk van goed werk voor iedereen, geven een helpende hand bij armoede en schulden en investeren in de duurzame economie van de toekomst.

Onze 5 belangrijkste maatregelen:

  • We zorgen voor goed werk tegen een eerlijk loon. Dat betekent meer werkzekerheid via vaste contracten, meer zeggenschap en een loon van meer dan 120% van het minimumloon. Vanzelfsprekend bij de gemeente zelf, maar ook via afspraken met bedrijven waar we inkopen. Schijnzelfstandigheid bij bijvoorbeeld platformbedrijven blijven we aanpakken.
  • We willen een harde aanpak arbeidsmarkt- en stagediscriminatie en helpen met onder andere maatwerkscholing iedereen toegang te geven tot de arbeidsmarkt, ongeacht leeftijd of achtergrond. Arbeidsmarktdiscriminatie is een misdrijf.
  • We blijven ondernemers die getroffen worden door Corona steunen, stimuleren ondernemerschap in de buurt en het inkopen van lokale producten. Zo zorgen we voor een sterke buurteconomie.
  • We bouwen een nieuwe circulaire economie die werkt voor iedereen. De klimaattransitie is een kans voor meer (groene) banen voor zowel praktisch als theoretisch opgeleiden. Zorgen voor een duurzame arbeidsmarkt betekent ook zorgen voor een aantrekkelijke, betaalbare woonomgeving.
  • We blijven inzetten op het voorkomen van problematische schulden door het bieden van laagdrempelige informatie en hulp in de buurt en zorgen dat iedereen die hulp nodig heeft zo goed en snel mogelijk bereikt wordt.