Huizen zijn om in te wonen, niet om winst mee te maken. Om de #Wooncrisis op te lossen bouwen we betaalbare woningen bij, maar staren we ons niet alleen blind op bouwrecords. Minstens zo belangrijk is namelijk het betaalbaar houden en verduurzamen van de huidige voorraad. 

Onze 5 belangrijkste maatregelen:

  • De PvdA bouwt aan buurten. De PvdA wil jaarlijks 7500 betaalbare woningen bouwen in gemengde buurten. 40% van die woningen moet sociale huur zijn.
  • Nieuwbouw moet bijdragen aan een fijne en leefbare stad waarin ook de bewoners van bestaande wijken zich thuis voelen. De PvdA vindt dat iedereen een woning verdient, ongeacht je inkomen, achtergrond of gezinssituatie.
  • De PvdA wil wonen weer toegankelijk en betaalbaar maken voor jongeren, gezinnen en senioren. Dat doen we door hard in te zetten op het reguleren van de huur- en koopprijzen.
  • De PvdA ziet de energietransitie als kans om alle woningen in de stad op te knappen en te verduurzamen. Met een isoleeroffensief willen we dat alle woningen in Amsterdam vanaf 2030 minimaal energielabel B hebben. We beginnen en doen het meest in die wijken waar de woningen nu het slechts zijn. Zo profiteren de Amsterdammers die nu het minste hebben het eerst en meest van de energietransitie. De klimaatcrisis moet namelijk sociaal aangepakt worden.
  • De PvdA zet in op het beter verbinden van Nieuw-West, Zuidoost en Noord met de rest van de stad en wil meer voorzieningen creëren in deze buurten voor bewoners.