Amsterdam moet voorop lopen in de wereld op weg naar een groene toekomst. Maar dat moet wel op een rode manier. Verduurzaming moet zo betaalbaar mogelijk en met inspraak van burgers en omwonenden. Door wijken met slecht geïsoleerde woningen voorrang te geven in ons isoleeroffensief, grijpen we de energietransitie aan om ongelijkheid te verkleinen.

Onze 5 belangrijkste maatregelen:

  • We isoleren de slecht geïsoleerde woningen als eerste zodat bewoners energie en kosten besparen. Op een betaalbare manier hebben alle woningen vanaf 2030 minimaal energielabel B.
  • We wekken groene stroom op uit zon en wind. We benutten de gebouwde omgeving door zoveel mogelijk zonnepanelen te installeren. Geen geïmporteerde biomassa, wel investeren in netcapaciteit.
  • Zonder draagvlak geen geslaagde energietransitie. We laten buurt-energiecoöperaties daarom mee-investeren in projecten, richten warmteschappen op en geven omwonenden mogelijkheid om te delen in opbrengst van windmolens.
  • We maken de stad zichtbaar groener. We plaatsen meer bomen in de stad en bouwen op een natuurinclusieve manier. Zo zorgen we voor meer biodiversiteit en betere weerbaarheid bij extreme hitte, droogte of regen.
  • We zetten in op schoon en circulair. We willen wijken weer schoner maken en tegelijk de afvalverwerking verbeteren. Stadsdelen krijgen weer regie over de afvalinzameling zodat de wijk schoner wordt en er komt een regionale grondstoffencoöperatie met inspraak voor burgers.