Gemeenteraadslid

Farley Asruf

Verkeer, Vervoer en Luchtkwaliteit, Financiën, Deelnemingen en Masterplan Zuidoost. Op Water is Farley Asruf de tweede woordvoerder.

Wie ben je?
Mijn naam is
Farley Asruf (28) en ik ben geboren en getogen in Amsterdam-Zuidoost. Op dit moment ben ik woordvoerder en adviseur Public Affairs bij De Nederlandsche Bank.

Waarom houd jij van Amsterdam?
Amsterdam is de stad waar veel mag en waar je jezelf kan zijn. Of je nu jong, oud, rijk, arm, gelovig of ongelovig bent, in Amsterdam mag jij er zijn.

Wat wil jij voor Amsterdam?
In Amsterdam kan veel, maar er zijn grenzen aan wat mag. Het is tijd om grenzen te stellen aan de grenzeloosheid die nu heerst in de stad. Normen, waarden, fatsoen en respect moeten de basis zijn van hoe wij in Amsterdam met elkaar omgaan. Een samenleving die luistert, begrijpt en tolerant is, daar ga ik samen met u vol voor.