Gemeenteraadslid | Tijdelijk fractievoorzitter

Fatihya Abdi

Openbare orde, Veiligheid, Handhaving, Gemeentelijk Vastgoed en Jeugdzorg.

Wie ben je?
Mijn naam is Fatihya Abdi (30) en ik woon sinds kort in Amsterdam-Centrum. In mijn dagelijks leven werk ik als senior beleidsmedewerker op het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De naam Abdi is welbekend in Somalië, een beetje zoals de Vries of Jansen in Nederland. De meeste Abdi’s zijn dus géén familie, maar het voelt wel als familie want alle Abdi’s die ik tegenkom zijn stuk voor stuk heel erg leuk. 

Waarom houd jij van Amsterdam?
Amsterdam is voor mij liefde op het eerste gezicht. Toen ik uit Soest hier kwam wonen voelde dat als thuiskomen. Amsterdam is ondoorgrondelijk en daarom is mijn liefde onvoorwaardelijk. 

Wat wil jij voor Amsterdam?
Ik ga knokken voor Amsterdammers die nu niet kunnen rekenen op een overheid die ze beschermt en ondersteunt. Daarom wil ik me hard maken voor mensen met geldzorgen zoals Marjolein Moorman dat ook doet. Ook wil ik me inzetten voor gezinnen waarbij kinderen uit huis geplaatst dreigen te worden. Dat is zo traumatisch dat we alles op alles moeten zetten om dat te voorkomen. Tot slot wil ik opkomen voor alle slachtoffers van geweld in de huiselijke kring. Ieder slachtoffer is er één teveel.