12 april 2017, om 19:30, Posthoornkerk, Haarlemmerstraat 124-126 | Posthoornkerk, Haarlemmerstraat 124-126

Algemene ledenvergadering PvdA Amsterdam: voorjaar 2017

Inloop en introductie 19.30 uur
Start vergadering 20.00 uur

vooraf (19.30 uur)

Nieuwe leden en mensen met (achtergrond)vragen zijn van harte welkom om 19.30 uur. We lichten dan toe hoe de avond verloopt en dan is er gelegenheid om in kleiner gezelschap vragen over de agenda en de stukken te stellen.

1. opening (20.00 uur)
2. mededelingen uit de vereniging

Wil je een mededeling (laten) doen? Meld je bij de voorzitter.

3. verslag van de vorige keer

Conceptverslag ALV PvdA 17 november 2016 (PDF)

4. 2016 afsluiten
5. 2017
  • De uitslag van 15 maart 2017: presentatie bestuurslid Bas Torenvliet
  • Landelijke aanpak en rol Amsterdam bij de heropleving van de partij:
    ondersteunen van initiatieven, samenwerking afdelingen

5a. bestuurssamenstelling 

Toegevoegd agendapunt (d.d. 9-4-2017). Het afdelingsbestuur stelt voor om:

  • Peter de Jong te benoemen als secretaris (was: algemeen bestuurslid);
  • Anne Graumans te benoemen als algemeen bestuurslid (was: secretaris).

Klik hier voor de gehele samenstelling van het bestuur.

6. richting 2018 

Zie ook deze pagina.

7. actualiteit

Ruimte voor eventuele actualiteiten. Onderwerp suggereren? Dat kan bij bestuur.amsterdam@pvda.nl.

8. agenda komende periode

Toelichting op activiteiten in de komende periode. Activiteiten aanmelden? Dat kan hier.

9. rondvraag
10. sluiting
na afloop

Zin om na te praten met partijgenoten? We drinken na afloop een drankje in Café Thijssen, Brouwersgracht 107, 1015 GD Amsterdam.

 

Meer weten? Mail bestuur.amsterdam@pvda.nl.