Laat jongeren schuldenvrij opgroeien – pak ‘Koop nu betaal later’-regelingen aan

24 april 2024

Alle kinderen en jongeren verdienen een gezonde en veilige leefomgeving. Daarbij hoort ook de mogelijkheid om op te groeien zonder schulden, zodat zij een financieel gezonde toekomst tegemoet gaan. Wat de PvdA zorgen baart, zijn de recente ontwikkelingen waarbij jongeren veel aankopen online doen, en pas achteraf betalen. Daarom stelt ons raadslid Anissa Bouhassani vragen aan de wethouder om jongeren beter te beschermen.

Er zijn landelijk ruim 600.000 iDEAL transacties geregistreerd van minderjarige door de AFM, met een leeftijd tussen de 13 en 17 jaar. Recent onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) toont aan dat jongeren massaal online aankopen doen met de optie ‘Koop nu, betaal later’. Bedrijven zoals Klarna, Riverty en Afterpay bieden deze betaalwijze aan, waarbij ze in eerste instantie de kosten voorschieten. Echter, indien de betaling uitblijft, worden er hoge kosten in rekening gebracht. Zo rekent Klarna €13,50 voor een tweede herinnering bij aankopen vanaf €20,-, en kunnen aanmaningskosten oplopen tot €15 per schuld, en vervolgt het traject zich naar een incassobureau.

Volgens de AFM kunnen dergelijke aanmaningskosten oplopen tot wel 40% van de inkomsten van deze bedrijven. “Er kan een verkeerde prikkel ontstaan als aanbieders gebaat zijn bij consumenten die hun aankopen niet op tijd betalen” aldus de AFM. Daarnaast waarschuwt het Bureau Krediet Registratie (BKR) dat de ‘Koop nu, betaal later’-methode het overzicht op schulden verslechtert, aangezien deze niet worden geregistreerd bij het BKR. Daarbij zijn jongeren bijzonder kwetsbaar voor deze praktijken door de intensieve promotie op sociale media.

Tot slot zal pas eind 2026 toezicht op deze bedrijven worden geïmplementeerd door de AFM. Tot die tijd is er geen toezicht of regulering op deze bedrijven en hun activiteiten. Voor de PvdA is de invoering van deze regelgeving en toezicht te laat. Wij willen onderzoeken welke rol de gemeente kan spelen om ouders te ondersteunen en kinderen tegen deze risico’s te beschermen. Het is voor de PvdA van cruciaal belang dat kinderen een veilige en gezonde jeugd hebben en schuldenvrij volwassen worden.

In dit kader stelt Anissa de volgende vragen aan de wethouder:

  • Op welke wijze heeft de gemeente nu inzicht in hoe en waar jongeren schulden maken? En hoe verhoudt zich dat tot de schulden van bovengenoemde bedrijven die geen BKR-registratie opleveren?
  • Is het college het met de PvdA eens dat het ‘koop nu, betaal later’ verdienmodel niet wenselijk is en jongeren hiertegen beschermd moeten worden? Zo ja, welke stappen neemt het college om jongeren te waarschuwen en de bewustwording te verhogen voor de gevaren van ‘’koop nu, betaal later’’? En welke stappen neemt het college voor ouders om ze te waarschuwen alert te zijn op het koopgedrag van hun kinderen? Zo nee, waarom niet?
  • Jongeren lijken zich niet bewust van de gevaren van deze problematiek, is het college bereid tot het opzetten van een bewustwordingscampagne?
  • Welke stappen neemt het college om deze bedrijven te wijzen op hun verantwoordelijkheid inzake het voorkomen van schulden bij jongeren?
  • Is de gemeente momenteel in gesprek met andere gemeenten en het Rijk over deze problematiek? Zo ja, op welke manier, met wie en wat is de status van die gesprekken?
  • In aanvulling op vraag 5, is het college bereid om in samenwerking met andere gemeenten een brandbrief te sturen naar de landelijke overheid om de wetgeving op dit thema te versnellen?
  • Welke samenwerking is er op dit moment met de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en de banken zoals de Rabobank, ING, ABN-AMRO en SNS om hierin samen op te trekken?
  • Welke mogelijkheden ziet het college verder om een actieve rol te nemen in deze zorgwekkende ontwikkeling?

Maar we zijn ook benieuwd naar ervaringen met ‘Koop nu, betaal later’-regelingen van Amsterdammers. Heb jij hier ervaring mee of iemand in jouw nabije omgeving? Neem dan contact op met Anissa via [email protected]