Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Op deze pagina vind je alle informatie over de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018.
Zo is hieronder een overzicht van de verschillende processtappen maar ook updates van de stappen na de verkiezingen.

Proces/terugblik

Maart 2016: ledenvergadering met besluitnotitie over proces richting gemeenteraadsverkiezingen

April 2017: ledenvergadering, met onder meer Koersdocument, profielschets vertegenwoordigers, benoeming commissies

Juni 2017: uitslag ledenraadpleging lijsttrekkerschap

November 2017: notitie bestuur over duo-raadsleden en betrekken niet-gekozenen

December 2017: ledenvergadering vaststelling verkiezingsprogramma

December 2017: ledenvergadering vaststelling kandidatenlijst

Maart 2018: bestuursvergadering overĀ proces (pdf) invulling eventuele bestuurlijke rollen

April 2018: openstelling belangstellingsregistratie bestuurlijke rollen

Na de verkiezingen

Op de dag na de verkiezingen is informateur Maarten van Poelgeest aan de slag gegaan met het ophalen van informatie bij alle partijen. Hierna zijn nog gesprekken gevoerd met 6 partijen waaronder de PvdA.
Alle partijen zijn gevraagd om een brief naar de informateur te sturen.
Het rapport van de informateur naar aanleiding van de brieven en de gesprekken vind je hier.

Vorming stadsbestuur

30 maart heeft de winnaar van de verkiezingen, GroenLinks, de PvdA officieel uitgenodigd om een nieuw gemeentebestuur te vormen samen met D66 en SP.
Vanaf dinsdag zullen de gesprekken hierover starten.
De PvdA heeft de uitnodiging deel te nemen aan de gesprekken over een sociaal en progressief stadsbestuur van harte geaccepteerd.
Lees hier de brief die fractievoorzitter Marjolein Moorman stuurde naar de informateur.

 

Algemene vragen? Neem contact op met het bestuur.