Algemene ledenvergadering PvdA Amsterdam: verkiezingsprogramma

6 december 2017, van 20:00 tot 23:00, Zonnehuis, Zonneplein 30, 1033 EK Amsterdam | Zonnehuis, Zonneplein 30, 1033 EK Amsterdam

Tijdens deze algemene ledenvergadering staat op de agenda:

 • vaststellen verkiezingsprogramma Pvda Amsterdam voor gemeenteraadsverkiezingen 2018
Behandelvolgorde amendemtenten

De behandeling van de amendementen gebeurt met behulp van een powerpointpresentatie, waarin de wijzigingsvoorstellen zijn gebundeld per hoofdstuk. Met dit document kunnen aanwezigen zo gemakkelijk mogelijk hun stem uitbrengen. De presentatie is hier te vinden.

De uitgebreide amendementen en de preadviezen van het bestuur zijn ook hieronder te vinden.

Totstandkoming

Het afdelingsbestuur biedt het conceptprogramma aan bij de leden van PvdA Amsterdam, met grote waardering voor de leden van de programmacommissie. Zij hebben de afgelopen maanden hard gewerkt aan de totstandkoming van dit plan. Daarbij maakten ze gebruik van de input van leden, andere Amsterdammers en organisaties. Met een enquête, inloopbijeenkomsten en een bespreking van het laatste concept konden leden ideeen aandragen en feedback geven. Vele tientallen mensen droegen op die manier bij, ook veel dank aan hen!

Wijzigingsvoorstellen

Een groep leden heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om wijzigingsvoorstellen aan te dragen, zogenoemde amendementen.

De amendementen zijn hieronder als pdf te vinden. Let op: sommige amendementen bevatten meerdere voorstellen en bevatten naast een nummer ook een letter.

Hier een algemene toelichting van het bestuur op de amendementen, hier een toelichting (update: versie woensdag) per amendement.

Behandeling

Tijdens de ledenvergadering gaat de behandeling van het programma als volgt in z’n werk:

Introductie

 • Toelichting op proces van totstandkoming door Bas van Drooge, voorzitter verkiezingsprogrammacommissie
 • Eventuele algemene reacties (zonder amendement)
 • Toelichting lijsttrekker Marjolein Moorman, betrokken geweest bij het opstellen van het programma

Per hoofdstuk

 • Indieners van een amendement lichten indien gewenst hun amendement kort toe
 • Eventuele reacties van aanwezigen op de amendementen (voor of tegen)
 • Reacties op ingediende amendementen, door Bas van Drooge, Marjolein Moorman en/of afdelingsbestuur
 • Vanwege het grote aantal amendementen wordt per bijdrage gelimiteerd spreektijd geboden

Afsluiting

Overig

Tijdens de avond zijn ook de mensen aanwezig die op de conceptkandidatenlijst staan, om met hen kennis te maken of door te praten.


Amendementen

Hieronder staan de amendementen opgenomen

amendement 01 amendement 02 amendement 03 amendement 04 amendement 05 amendement 06 amendement 07 amendement 08 amendement 09 amendement 10 (A t/m T)

amendement 11 amendement 12 amendement 13 amendement 14 (A t/m P) amendement 15 amendement 16 amendement 17 amendement 18 amendement 19 amendement 20

amendement 21 amendement 22 amendement 23 amendement 24 amendement 25 amendement 26 amendement 27 amendement 28 amendement 29 amendement 30

amendement 31 amendement 32 amendement 33 amendement 34 amendement 35 amendement 36 amendement 37 amendement 38 amendement 39 amendement 40

amendement 41 amendement 42 amendement 43 amendement 44 amendement 45 amendement 46 amendement 47 (A t/m W) amendement 48 amendement 49 amendement 50

amendement 51 amendement 52 amendement 53 amendement 54 amendement 55 amendement 56 amendement 57 amendement 58 amendement 59 amendement 60 (A en B)

amendement 61 amendement 62 (A t/m F) amendement 63 (A en HH)


De procedure voor het indienen van een amendement (inmiddels afgesloten) werd als volgt omschreven:

Misschien heb je een verbetering voor een tekst, of wil je gewoon iets toevoegen. Dan kun je een amendement indienen. Tijdens de ledenvergadering op 6 december stemmen de leden daar dan over.

Bij een amendement vermeld je de volgende zaken:

 • het hoofdstuk waarop de wijziging van toepassing is;
 • de paginanummer en kolomnummer (1 of 2)
 • het regelnummer van de wijziging;
 • de overwegingen om te komen tot je wijzigingsvoorstel;
 • het (nieuwe) tekstvoorstel;
 • de namen van de indiener(s) en je contactgegevens.
 • Amendementen zijn welkom tot en met woensdag 29 november. Het bestuur komt daarna, met input van de verkiezingsprogrammacommissie, met zogenoemde pré-adviezen. Zo kunnen de leden zich goed voorbereiden op de stemming op 6 december.

Amendementen kunnen worden gestuurd aan bestuur.amsterdam@pvda.nl.