Belangstelling voor bestuurlijke positie?

Nu de PvdA met GroenLinks, D66 en SP in gesprek is over de vorming van een nieuw college in Amsterdam, moeten ook voorbereidingen worden getroffen voor de mogelijke invulling van bestuurlijke rollen. In lijn met eerdere afspraken in de vereniging (zie deze pagina voor alle stappen) wordt nu de mogelijkheid geboden om interesse kenbaar te maken.

Als de formatiegesprekken tot een goed einde worden gebracht, zou het gaan om twee rollen:

  • wethouderschap
  • dagelijks bestuurder in een stadsdeel.

Voor het wethouderschap is door de algemene ledenvergadering een profielschets opgesteld, dat je hier (pdf) kunt vinden. Als onze lijsttrekker en politiek leider heeft Marjolein Moorman de afgelopen maanden te kennen geven beschikbaar te zijn als wethouder.

De rol van dagelijks bestuurder in het nieuwe bestuurlijk stelsel is nieuw. Het nieuwe college zal de bestuurders (drie per stadsdeel) benoemen. Op deze pagina lees je meer over de uitgangspunten van het nieuwe stelsel. In deze notitie staat beschreven hoe onze partij omgaat met de benoeming van de bestuurders.

De gemeenteraadsfractie zal een voordracht doen. Twee commissies ondersteunen daarbij. Beide commissies bestaan uit vertegenwoordiging van fractie en afdelingsbestuur.

PvdA-leden die hun belangstelling en beschikbaarheid kenbaar willen maken, sturen een curriculum vitae en brief naar de secretaris van het afdelingsbestuur: bestuur.amsterdam@pvda.nl. Gevraagd wordt om in ieder geval inzicht te geven in:

  • politieke ervaring;
  • bestuurlijke ervaring;
  • persoonlijke motivatie;
  • interesse in welke rol (wethouder of stadsdeelbestuurder) en affiniteit met portefeuille.

De registratie van belangstelling is geopend van dinsdag 10 tot en met zondag 22 april 2018. De procedure kent uiteraard een vertrouwelijk karakter. Wie zich meldt, ontvangt een ontvangstbevestiging en nadere informatie over de vervolgprocedure.