Algemene ledenvergadering PvdA Amsterdam: december 2017

14 december 2017, om 19:30, De Nieuwe Liefde, Da Costakade 102, 1053 WP Amsterdam | De Nieuwe Liefde, Da Costakade 102, 1053 WP Amsterdam

Tijdens deze algemene ledenvergadering op de agenda:

Locatie is De Nieuwe Liefde, Da Costakade 102, 1053 WP Amsterdam.

Voorzitter is Gerdi Verbeet.

Inloop vanaf 19.30 uur. Start vergadering: 20.15 uur.

Hier vind je de aanbiedingsbrief van de kandidaatstellingscommissie en bestuur. Op 6 december isĀ een aanvulling op de aanbiedingsbrief gepubliceerd, met informatie over een alfabetische lijst.

Tijdens de ledenvergadering wordt de kandidatenlijst als volgt behandeld:

– algemeen, met toelichting door Carolien Gehrels (voorzitter kandidaatstellingscommissie) en Herman Wiersema (voorzitter afdelingsbestuur)

– besluitvorming over kandidaten
Vanaf nummer 2 wordt de ALV om instemming gevraagd. Als er een tegenkandidaat (of tegenkandidaten) wordt aangedragen, krijgen ondersteuners van de geplaatste kandidaat en tegenkandidaat (of tegenkandidaten) de gelegenheid een kort pleidooi te houden. Uiteraard wordt hierbij alleen in positieve zin over de gesteunde kandidaat gesproken, er is geen ruimte voor negatieve kwalificaties over andere kandidaten. Per kandidaat kunnen zich vijf sprekers melden. (= ordevoorstel bestuur)
Vanuit commissie en bestuur wordt kort gereageerd. Hierna vindt een stemming plaats middels een stemkastje.
Wanneer een kandidaat opnieuw als tegenkandidaat wordt aangedragen, krijgen maximaal twee aanvullende sprekers de gelegenheid. (idem)

Meer weten? Mail bestuur.amsterdam@pvda.nl.