22 maart 2016, om 22:45, Cartesius Lyceum, Frederik Hendrikplantsoen 7A, 1052 XN Amsterdam | Cartesius Lyceum, Frederik Hendrikplantsoen 7A, 1052 XN Amsterdam

Algemene ledenvergadering PvdA Amsterdam: voorjaar 2016

Lees hier het conceptverslag van onderstaande algemene ledenvergadering.

De definitieve besluitnotitie voor het proces richting de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 is hier te downloaden.


Hier vind je de agenda van de algemene ledenvergadering van PvdA Amsterdam, waar alle leden van harte welkom zijn. Op deze pagina staan alle bijbehorende stukken. Ben je niet eerder bij een ALV geweest? Extra welkom! In het voorprogramma kun je kennismaken en bijgepraat worden over de opzet van de avond.

19.00 – 19.45 uur: Voorprogramma’s

Voorafgaand aan de officiële vergadering zijn er drie verschillende voorprogramma’s, met ruimte om vragen te stellen, kennis te maken en eventuele besluitpunten voor te bereiden.

 1. technische vragen over procesnotitie richting 2018 (zie document bij hoofdprogramma, met Herman en Ahmed)
 2. technische vragen over jaarrekening 2015 (zie documenten bij hoofdprogramma, met Adam en Amel)
 3. welkom aan (nieuwe) leden: kennis maken en horen hoe de avond verloopt (met Ditte en Jesse)

IMG_6100

20.00 uur: Hoofdprogramma (plenair)

 1. Opening, agenda en mededelingen

Welkom, vaststellen agenda en actuele mededelingen

1 a. Verslag vorige keer vaststellen

 1. Terugblik 2015

Jaarverslag: zie liveblog en deze pdf-bijlage

Financieel jaarverslag, schriftelijke toelichting van de penningmeester en verslag kascontrolecommissie

Benoemen nieuwe leden kascontrolecommissie

 1. Politieke actualiteit

Toelichting vanuit de gemeenteraadsfractie op actuele thema’s.

 1. Proces richting 2018

Bespreken en besluitvorming over besluitnotitie met processtappen richting 2018.

 1. Uitslag Ledenpanel

Presentatie van de uitkomsten van het laatste ledenpanel.

 1. Afbeelding ledendemocratie[vervallen]
 1. ThemaTeams

ThemaTeams vertellen kort over hun voortgang en/of eerste resultaten. In het naprogramma is gelegenheid om door te praten met leden van de ThemaTeams.

Daarna: Deelsessies 

Doorpraten met de leden van de ThemaTeams.

Na afloop 

Het gebouw van het Cartesius Lyceum verlaten we om om 22.45 uur. Voor wie zin heeft: na afloop gaan we nog een drankje drinken bij café Pernis aan de Westerstraat 270.

Via dit event op Facebook kun je je komst kenbaar maken én andere Amsterdamse PvdA’ers uitnodigen.

De stukken zijn ter plekke niet op papier beschikbaar, omdat de meeste bezoekers met een smartphone of tablet de documenten kunnen lezen. Beslispunten worden bovendien zoveel mogelijk op een beamerscherm weergegeven.

Vragen, opmerkingen of aanvullingen voor de agenda? Mail het afdelingsbestuur.

PvdApp

Je kunt tijdens en na afloop van deze vergadering gebruik maken van de PvdApp: tijdens de vergadering kunnen er meningen worden gepeild en na afloop volgt een evaluatie.

Als je de app nog niet hebt moet je het volgende doen:

 • Gebruik deze link voor de installatie van de app op iPhone, iPad of iPod touch:
 • Gebruik deze link voor de installatie van de app op Android toestellen:

Stuur vervolgens een mail naar secretaris@pvdapp.nl of hans.aertsen@bestuurpvdaamsterdam.nl met als onderwerp PvdApp en ontvang je inleggegevens. Tijdens de avond zelf kun je hulp vragen om de app te installeren.

Als je geen smartphone of tablet hebt, kun je ook nog een papieren formulier invullen voor de evaluatie. Officiële stemmingen tijdens de vergaderingen verlopen met een stemkaart.