5 maart 2021

Agenda ALV 25 maart 2021

Op 25 maart 2021 vindt er een digitale Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats van de PvdA Amsterdam. We gaan onder andere terugblikken op de uitslag van de Tweede Kamerverkiezing en bepalen wie namens ons allemaal het verkiezingsprogramma en de kieslijsten gaan voorbereiden. Hieronder vind je de agenda en stukken. 

Je kan meedoen aan de vergadering via deze link. Mocht je vragen of opmerkingen hebben over deze ALV (of de digitale toegang daartoe): Toon Geenen (06-81484750 / toongeenen@gmail.com). De ALV begint om 20.00 en duurt tot ongeveer 22.00. Vanaf 19:45 is de digitale vergaderplek ‘open’, en kan je elkaar alvast begroeten of even bijkletsen. 

Conceptagenda

 1. Opening
 2. Vaststelling conceptagenda
 3. Mededelingen 
 4. Vaststellen  Conceptverslag ALV 12 januari 2021
 5. Terugblik op de Tweede Kamerverkiezingen met (onder voorbehoud) Henk Nijboer 

De verkiezingen zijn iets meer dan een week oud tijdens de ALV. Wat zegt de uitslag ons? Wat zou de inzet/strategie van de PvdA moeten zijn? Graag bespreken we dit niet alleen met elkaar maar ook met Tweede Kamerlid Henk Nijboer, de schrik van menig minister of vastgoedmagnaat. 

 1. Jaarafrekening 2020 

De jaarafrekening van 2020 wordt op de ALV aangeboden en hopelijk goedgekeurd. Je vindt deze hier: Jaarrekening Afdeling Amsterdam 2020  

Vanuit het bestuur is het voorstel om Simon Deurloo met terugwerkende kracht toe te voegen aan de kascommissie. De kascommissie bestond vorig jaar uit Marijke van Schendelen en Erik Boven. Doordat Erik stadsdeelraadslid is geworden, heeft de kascontrole met Simon plaatsgevonden. 

 

 1. Benoeming secretaris en algemeen bestuurslidHet bestuur van de PvdA Amsterdam was sinds begin dit jaar op zoek naar enthousiaste en gedreven kandidaten voor de positie van secretaris en algemeen bestuurslid. Gregor Niessen (gezondheidsredenen) en Ilay Beeldsnijder (studie- en werkverplichtingen) waren helaas gestopt met hun bestuurswerkzaamheden. Er waren vijf kandidaten voor het algemeen bestuurslidmaatschap, waarvan een kandidaat op verzoek heeft besloten zich ook als secretaris te kandideren.Het bestuur draagt Michiel Emmelkamp voor als secretaris en Philip Cotterell als algemeen bestuurslid. Er zijn geen tegenkandidaten. Michiel Emmelkamp (1986) is al lang actief bij de Partij van de Arbeid, onder andere bij de Jonge Socialisten, de Wiardi Beckman Stichting en was ook kandidaat voor de Europese Verkiezingen van 2014. Hij wil naast de secretariswerkzaamheden de inhoudelijke ideeënontwikkeling in onze partij verder op gang brengen. Philip Cotterell (1983) heeft een onderwijsachtergrond en wil deze inzetten voor hulp bij en aan de scholingstrajecten binnen onze afdeling.

 

8. Politieke actualiteit met Marjolein Moorman  

Onze politiek leider en wethouder Marjolein Moorman praat ons bij over de laatste politieke ontwikkelingen in en om onze stad. 

9. Voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022 

Tijdens de algemene ledenvergaderingen van 20 november 2019 en 12 januari 2021 is besloten hoe we ons voorbereiden op de gemeenteraadsverkiezingen van 2022: er is een Routekaart en een Uitwerking daarvan vastgesteld. Tijdens de algemene ledenvergadering van 25 maart 2021 nemen we de laatste voorbereidende besluiten: 

 • Het bestuur en de op de ALV benoemde voorzitter van de programmacommissie doen een voordracht voor de verkiezingsprogrammacommissie aan de ALV.
 • Het bestuur en de op de ALV benoemde voorzitter van de kandidaatstellingscommissie doen een voordracht voor de kandidaatstellingscommissie aan de ALV.
 • Het bestuur en de op de ALV benoemde voorzitter van de kandidaatstellingscommissie doen een voorstel voor de profielschets voor politieke vertegenwoordigers van de PvdA Amsterdam 2022 – 2026 
 • Een uitwerking van de lijsttrekkersprocedure, naar aanleiding van de motie-K. Deurloo van 12 januari 2021 
 • Een datumschema voor al deze procedures

Update: Amma Asante, benoemd als voorzitter van de verkiezingsprogrammacommissie, is sinds enkele dagen lid van twee politieke partijen (ook van BIJ1). Naar aanleiding van deze stap heeft zij contact gezocht met het bestuur en aangegeven zich nu niet volledig te kunnen committeren aan deze commissie. Hierover hebben het bestuur en Amma open en goed contact gehad. Haar keuze om ook lid te worden van BIJ1, komt voort uit haar behoefte aan urgentie en daadkracht tegen racisme en discriminatie. De PvdA Amsterdam voelt ook grote urgentie op dit thema en blijft hierin graag samen met Amma optrekken. Het voorstel vanuit het bestuur is om deze belangrijke taak over te dragen aan Tanja Jadnanansing. Tanja vindt het een eervolle taak om samen met de commissie aan ons verkiezingsprogramma te mogen werken. Het bestuur stelt aan de ALV voor om Tanja Jadnanansing te benoemen als voorzitter van de verkiezingsprogrammacommissie.

De bespreking op de ALV zal de volgende volgorde kennen: 

   1. Instemmen met de benoeming van Tanja Jadnanansing als voorzitter van de verkiezingsprogrammacommissie (zie hierboven). 
  1. Kan de ALV instemmen met de voordrachten voor de verkiezingsprogramma- en kandidaatstellingscommissie instemmen? Klik hier voor de voordracht.
  2. Kan de ALV instemmen met het Profiel voor politieke vertegenwoordigers 2022-2026 van de PvdA Amsterdam?
  3. Kan de ALV instemmen met de Lijstrekkersprocedure? 
  4. Kan de ALV instemmen met het Datum- en stappenschema?
 • Rondvraag
 • Sluiting