Algemeen bestuurslid

Stephan Antuma

Stephan was eerder actief in de Groningse politiek en vervulde verschillende bestuursfuncties. Hij staat klaar voor de partij en is graag op straat. Vanuit zijn visie op de cruciale rol die leden spelen in de wijken zet hij zich graag in voor het contact met en de verbinding tussen deze leden. En vandaaruit met de volksvertegenwoordigende gremia in Amsterdam.

tekst: voordrachtscommissie