Solliciteer nu voor het PvdA-bestuur 2020-2022

4 september 2020

De PvdA Amsterdam is op zoek naar enthousiaste en gedreven kandidaten om een nieuw bestuur te vormen. In aanloop naar de verkiezingen van 2021 en 2022 bouwt het bestuur aan een goede campagne-organisatie en leidt ze het proces voor het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in goede banen. Daarnaast laat het bestuur de vereniging bloeien, is permanent op zoek naar nieuwe manieren om Amsterdammers te verbinden aan de PvdA, en verbindt PvdA’ers in de verschillende afdelingen. Op die manier helpt het bestuur mee om de sociaaldemocratische idealen te verwezenlijken.

De kandidaatstellingsprocedure is gesloten.

De gesprekken zullen plaatsvinden op weekenddagen begin oktober. Midden oktober wordt het nieuwe kandidaatsbestuur bekend gemaakt in aanloop naar de ALV op woensdagavond 28 oktober. De leden beslissen uiteindelijk over de samenstelling van het bestuur 2020-2022 tijdens deze ALV. Hieronder vind je de rol, samenstelling en het profiel van het bestuur waarnaar wij op zoek zijn als PvdA Amsterdam.

De rol van het bestuur
Het bestuur vertegenwoordigt de leden en bewaakt de samenhang tussen leden, wethouders, gemeenteraadsfractie, bestuurders/commissieleden in de stadsdelen en afdelingen. Het bestuur zorgt voor stabiliteit en structuur, houdt het hoofd koel in de dagelijkse (media)hectiek en leidt (politieke) processen in goede banen. Ze begeleidt de fractie en houdt voortgangsgesprekken met de raadsleden. Ze signaleert en agendeert politiek relevante onderwerpen, bevordert een goede wisselwerking tussen de partij en de Amsterdamse samenleving en draagt mede zorg voor een sterke vereniging. Het bestuur is ook verantwoordelijk voor het proces richting verkiezingsprogramma, kandidatenlijst en campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen. Kennis en ervaring, maar belangrijker nog, veel zin en enthousiasme in en voor de komende campagnes voor de verkiezingen in 2021 en 2022, zijn daarom erg belangrijk.

Samenstelling en taakverdeling
Het streven is om te komen tot een bestuur met negen leden. De voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie gekozen. De bestuursleden zijn (mede) verantwoordelijk voor in ieder geval de volgende taken:
– De organisatie van lokale activiteiten tijdens de verkiezingen die de komende jaren plaatsvinden, zoals de Tweede Kamerverkiezingen in 2021 en Gemeenteraadsverkiezingen in 2022.
– Het proces rondom het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst voor de Gemeenteraadsverkiezingen in 2022 in goede banen leiden.
– Samenwerking met de afdelingen en het versterken van de partijorganisatie.
– Stimuleren en ondersteunen van inhoudelijk debat in de stad
– Het betrekken van leden en niet-leden bij politieke menings-en besluitvorming
– Communicatie met de leden en contact onderhouden met (Amsterdamse) organisaties.
– Het werven van nieuwe leden en hen helpen bij het vinden van hun weg in de partij.
– Scouting, talentontwikkeling, coaching en scholing.
– Het betrekken van gedreven leden die zich in willen zetten om Amsterdammers te verbinden met de PvdA.
– Het vertegenwoordigen van de PvdA Amsterdam in diverse organen.
– Beheer van het PvdA-pand aan de Van Musschenbroekstraat.
– ICT en organisatie.
– Fondsenwerving.
– Vrijwilligersmanagement.

Profiel bestuur PvdA Amsterdam 2020-2022
Het nieuwe bestuur combineert ervaring en rust met nieuwe energie. Gestreefd wordt naar een goede combinatie van nieuwe leden en ervaren bestuursleden, die zorg kunnen dragen voor continuïteit. Het bestuur voert de haar toevertrouwde organisatorische en procedurele taken zorgvuldig uit en bevordert een goed functionerende (campagne)organisatie in aanloop naar en tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Tegelijkertijd geeft ze leden maximaal de ruimte om een bijdrage te leveren en zoekt ze permanent actief naar nieuwe manieren om met hen en andere Amsterdammers verbindingen te leggen.

Voor de bestuursleden geldt dat bestuurlijke ervaring binnen een vrijwilligersorganisatie van belang is. Kennis van en een netwerk in de partij en/of de stad strekt tot aanbeveling, evenals een netwerk of contacten binnen diverse organisaties. Uiteraard dienen de leden de beginselen van de partij en de erecode te onderschrijven en te ondertekenen. De samenstelling van het bestuur is een zo goed mogelijke afspiegeling van de Amsterdamse bevolking. Wij hopen dat veel vrouwen zich kandidaat stellen.

De tijdsinvestering voor de functie van voorzitter zal ongeveer 20 uur per week zijn, voor penningmeester en secretaris 10 à 15 uur per week en voor algemeen bestuursleden ongeveer 8 uur per week. Volgens de statuten is een bestuursfunctie niet te combineren met een politieke functie.

De huidige samenstelling van het bestuur vind je hier. Schroom niet met een van ons contact op te nemen als je vragen hebt!