Door Marjolein Moorman op 9 maart 2016

PvdA wil beperking op vakantieverhuur en Airbnb

Bij een evaluatie van Airbnb en andere vakantieverhuur in Amsterdam doet PvdA een aantal voorstellen om de groeiende overlast tegen te gaan. Belangrijkste maatregel: breng het maximaal toegestane aantal dagen vakantieverhuur terug van 60 naar 30 dagen.

Sinds de gemeente in 2014 vakantieverhuur mogelijk maakte is het aantal overnachtingen via sites zoals Airbnb explosief gestegen. Dat gaat gepaard met overlast en extra drukte in vooral de binnenstad. Het idee in 2014 was om als gastvrije stad op legale wijze mogelijk te maken dat Amsterdammers hun eigen woning – sociale huurwoningen zijn uitgesloten –   konden verhuren als zij zelf op vakantie zijn.

Na twee jaar zien we echter dat alleen al op Airbnb meer dan 11.000 woningen worden aangeboden, vooral binnen de ring. Alleen al op basis van de afgedragen toeristenbelasting door Airbnb is sprake van meer dan 800.000 overnachtingen via Airbnb. De groei is sneller gegaan dan verwacht en met die groei zijn nadelige effecten ontstaan.

Op de website Insideairbnb wordt duidelijk dat het stelsel van vakantieverhuur ook wordt misbruikt door mensen die meerdere woningen aanbieden voor meer dan de toegestane 60 dagen. Dan is geen sprake meer van vakantieverhuur maar van het illegaal exploiteren van een hotel, al dan niet op meer locaties. De PvdA wil daar, net als GroenLinks paal en perk aan stellen.

Prijsopdrijving in de woningmarkt
Vakantieverhuur leidt inmiddels tot een vercommercialisering van de Amsterdamse woningmarkt. Door makelaars wordt steeds vaker het verdienpotentieel uit vakantieverhuur genoemd bij het aanbieden van woningen. Het gaat dan niet meer om de prijs van een woning voor bewoning door bewoners maar om de waarde voor verhuur aan toeristen. Dit heeft natuurlijk een verder prijsopdrijvend effect op de waarde van woningen in Amsterdam.

De PvdA vindt dat woningen in Amsterdam zijn om bewoond te worden. Het is prima dat Amsterdammers die zelf op vakantie zijn hun woning verhuren, tenzij dit een sociale huurwoning is. En verder moet er toestemming zijn van de VVE en mag het niet leiden tot overlast. Maar de doorslaande commercialisering van vakantieverhuur, het verlies aan woonruimte en de overlast zijn voor de PvdA een reden om vakantieverhuur te willen matigen.

De PvdA heeft een motie ingediend die beoogd het aantal dagen terug te brengen tot 30 in plaats van 60 en een motie die vraagt om een complete verkenning van de juridische mogelijkheden om vakantieverhuur te reguleren en de websites als Airbnb te dwingen de Amsterdamse regels na te leven op hun sites. Ook hebben wij een motie ingediend voor verder onderzoek naar de prijsopdrijvende effecten van verhuur door sites als Airbnb.

 

Marjolein Moorman

Marjolein Moorman

Marjolein Moorman is onze wethouder Onderwijs, Armoede, Schuldhulpverlening en Jeugdzorg en was de lijsttrekker van de PvdA Amsterdam bij de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022. De strijd voor gelijke kansen staat centraal in alles wat zij doet. Wil jij alles over haar weten? Bezoek dan haar website www.marjoleinmoorman.nl Marjolein haar verhaal voor Amsterdam   Marjolein haar

Meer over Marjolein Moorman