Linkse partijen publiceren links progressief pact

Door Marjolein Moorman op 21 oktober 2017

De fractievoorzitters van de SP, PvdA en Groelinks in Amsterdam staan voor een progressief, links Amsterdam.

Vanochtend publiceren de lijsttrekkers van GroenLinks, SP en PvdA Amsterdam het links progressief pact. De drie partijen slaan de handen ineen en bieden gezamenlijk een Amsterdams alternatief voor het regeerakkoord.

De lijsttrekkers stellen in het links progressief pact dat het beleid van het nieuwe kabinet waardeloos is omdat het te weinig oplossingen biedt voor de grote uitdagingen waar Amsterdam voor staat. Denk aan de groeiende polarisatie tussen inkomens- en bevolkingsgroepen, de segregatie op de woningmarkt en de veel te trage vergroening. De gemeenteraadsverkiezingen van maart volgend jaar zijn cruciaal voor de toekomst van de stad. Met dit pact bieden de partijen een alternatief voor het christelijk-rechts kabinetsbeleid en geven ze aan wat hun keuzes voor de stad zijn.

De partijen zetten onder andere in op betaalbaar wonen voor alle inkomensgroepen, toegankelijke en betaalbare zorg, kansengelijkheid in het onderwijs en versterking van de positie van de leerkracht, een robuuste aanpak van schulden, versnelling van vergroening en ondersteuning van vluchtelingen ongeacht status. Met deze keuzes laten de lijsttrekkers zien dat het ook inclusief, sociaal en duurzaam kan.

Op zondag 22 oktober presenteren de drie lijsttrekkers hun linkse progressieve pact in De Balie.


Hieronder de tekst van het Manifest. Of hier de opgemaakte versie van het Manifest.

WIJ KIEZEN VOOR AMSTERDAM

Wij, de Amsterdamse lijsttrekkers van PvdA, SP en GroenLinks, vinden het nieuwe regeerakkoord waardeloos voor onze stad. Het biedt geen oplossingen voor de grote Amsterdamse problemen, zoals de groeiende stad en het duurzaamheidsvraagstuk. Ook vergroot het de polarisatie tussen inkomens- en bevolkingsgroepen en segregatie op de woningmarkt. We maken ons zorgen over de impact van het akkoord op Amsterdam en de Amsterdammers. Het kabinetsbeleid helpt de stad niet maar hindert. Het zet Amsterdammers tegen elkaar op in plaats van gezamenlijk te zoeken naar het beste voor allemaal. Daarom willen wij hier samen een alternatief tegenover stellen.  Een links, progressief pact in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Deze agenda gaat uit van gezamenlijkheid in plaats van individualisme, ons pact bestrijdt ongelijkheid in plaats van die te vergroten, en we richten ons op álle Amsterdammers in plaats van louter ’gewone, normale mensen’ (wie dat ook mogen zijn).

Een volle schatkist en een economie op stoom zijn mooi, maar op zichzelf geen reden tot juichen. Ze geven wel de kans om te bouwen aan een betere toekomst voor iedereen. Om te kiezen voor een duurzame, sociale samenleving en daar serieus in te investeren. Daar kiezen wij voor!

Dit christelijk-rechtse kabinet kiest voor een heel andere toekomst voor Nederland en daarmee voor  onze stad. Multinationals krijgen miljarden-douceurtjes, terwijl er bezuinigd wordt op de wijkverpleging. De suggestie is dat er geïnvesteerd wordt in gelijke kansen, terwijl er wordt gekort op achterstandsleerlingen. De broodnodige verduurzaming schuifelt voort, waar grote beslissende stappen nodig zijn. Men heeft de mond vol van vrije sector woningen, maar weigert echt in te grijpen op de woningmarkt om huizen te realiseren voor alle mensen met een laag en midden inkomen die het op de woning-‘markt’ het moeilijkst hebben.

Wij zijn het fundamenteel oneens met de keuzes van het kabinet. Welke mogelijkheden krijgen we om de groei van de stad in goede banen te leiden? Waar is het geld om echt te investeren in ons openbaar vervoer? Hoe krijgen we meer mensen aan het werk? Waarom moet de bed-bad-brood voor uitgeprocedeerde vluchtelingen dicht? En hoezo mag Schiphol nog veel verder groeien? Wie het regeerakkoord leest, wordt het bladzijde na bladzijde steeds duidelijker: Amsterdam zal het zelf moeten doen. En dat zullen we doen. Samen met alle Amsterdammers voor een betere, socialere en sterkere stad. 

Steden zijn de voorhoede van verandering, steden kunnen het verschil maken en wij laten zien dat het sociaal, inclusief en duurzaam kan. Dit progressieve pact van links Amsterdam houdt dan ook een belofte in. De belofte dat wij er alles aan zullen doen om in gezamenlijkheid een warm alternatief en perspectief te bieden voor het kabinetsbeleid. In het belang van onze mooie stad en alle Amsterdammers.

Wonen

Wij kiezen voor een betaalbaar, gemengd en sociaal Amsterdam. Sociale huurwoningen blijven niet alleen behouden, maar we bouwen fors bij. Daarnaast houden we de prijzen van marktwoningen laag, speciaal voor de middengroepen. Dit kabinet gaat onverstoorbaar verder met de afbraak van betaalbare huisvesting. De verhuurderheffing blijft, de huren in de vrije sector worden niet beteugeld en de verkoop van sociale huurwoningen wordt sterk gestimuleerd. Daardoor wordt Amsterdam nog onbetaalbaarder voor mensen met een smalle beurs maar ook voor de middeninkomens. Wij kiezen voor de Amsterdammer in plaats van voor vastgoedbeleggers en huisjesmelkers.

Onderwijs

Wij willen investeren in Amsterdamse scholen op de lastigste plekken. Met dit geld kunnen focusscholen de nodige extra handen in de klas aannemen en hun belangrijke werk blijven doen. Goed voor de leraar en de leerling zodat iedereen in Amsterdam goed onderwijs kan genieten. Het regeerakkoord rept met geen woord over het gigantische lerarentekort en heeft de mond vol van achterstandsleerlingen. Maar de extra investering van 15 miljoen euro valt in het niet bij de geplande bezuiniging van 60 miljoen. Het Rijk bezuinigt op kinderen die minder mee krijgen van thuis en helpt leraren niet. Wij willen dat iedereen het beste uit zichzelf kan halen.

Zorg

In een sociale stad kijk je om naar elkaar en investeer je juist in zorg in de buurt om eenzaamheid te bestrijden en welzijn te vergroten. Langer thuis wonen is wat mensen vaak het liefste willen, maar dat lukt alleen met de juiste hulp. De kwaliteit staat nu al onder druk, door eerdere bezuinigingen, een tekort aan wijkverpleegkundigen, te hoge werkdruk en te lage lonen. De extra bezuinigingen op de thuiszorg zijn dan ook ongepast. Wij willen juist meer uren zorg per cliënt en hogere lonen voor onze thuiszorgmedewerkers. En we verlagen de eigen bijdrages in de zorg, zodat mensen geen zorg meer zullen mijden vanwege de hoge kosten.

Werk en inkomen

Wie werkt verdient een eerlijk loon waarvan je goed kunt leven in onze mooie stad. Het nieuwe kabinet ziet dit anders en wil dat mensen onder het minimumloon gaan werken. Dat is funest voor de inkomenspositie van mensen die het toch al niet breed hebben. Wij willen juist alle mensen in hun waardigheid laten door werk eerlijk te delen en eerlijk te belonen. Een ambitieus programma om mensen uit de schulden te helpen en volwaardig mee te laten doen in onze stad is nodig. Gesubsidieerd werk is waardevol en verdient uitbreiding.

Verduurzaming

Het klimaatvraagstuk gaat iedereen aan. Juist in een stad als Amsterdam kunnen we grote stappen zetten. Wij vinden dat Amsterdammers recht hebben op een groene toekomst en schone lucht. Bedrijven zullen we waar mogelijk dwingen om hun vervuilende activiteiten te staken. En we zijn bereid om fors te investeren in zonnepanelen, groene daken en windenergie. Het geld daarvoor kan de gemeente spotgoedkoop lenen voor deze investering in de toekomst. Het kabinetsbeleid is te mager om de klimaatproblemen te lijf te gaan en mensen de schone lucht te geven die zij verdienen. Het nieuwe kabinet blijft hangen in goede bedoelingen en probeert vooral de grote bedrijven te vriend te houden. Wij gaan investeren in een groene toekomst.

Vluchtelingen

In een barmhartige stad verdient iedereen hulp en opvang die dat nodig heeft. Ongeacht je status en of je nu wel of geen papieren hebt. Wij zullen geen mensen tot de straat veroordelen en houden de bestaande bed-bad-broodvoorziening onder de bestaande voorwaarden in stand. Statushouders helpen we bij het vinden van werk en een woning. Dat het kabinet de opvang wil sluiten en allerlei nieuwe voorwaarden voor nieuwkomers introduceert laat vooral zien hoe weinig zij weten van de dagelijkse praktijk in een stad.

Werken aan een sociaal, duurzaam en solidair Amsterdam kan niet alleen, wij zien het als onze plicht. Wij willen dat. Niet het grote geld en de harde regels van de markt als vertrekpunt maar de Amsterdammer centraal. Niet de jongere tegen de oudere, de arme tegen de rijke of andere verschillen vergroten, maar samen voor een mooier Amsterdam. Het kan als we echt willen. Wij kiezen!

Marjolein Moorman, PvdA

Laurens Ivens, SP

Rutger Groot Wassink, GroenLinks

Marjolein Moorman

Marjolein Moorman

Wethouder Marjolein Moorman heeft de portefeuilles Onderwijs, Armoede en Schuldhulpverlening. Hiervoor was ze fractievoorzitter en Universitair Hoofddocent Communicatiewetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Marjolein heeft Communicatiewetenschappen gestudeerd en is gepromoveerd. Kijk ook eens op www.marjoleinmoorman.nl “Amsterdam is voor mij de mooiste stad op aarde. Een thuis voor 800.000 Amsterdammers. Ik wil dat in Amsterdam iedereen de

Meer over Marjolein Moorman