Werken en wonen in Amsterdam Noord

18 oktober 2017

Op de tafel van het Koekoeksnest aan het Koekoeksplein in Amsterdam rollen gebiedsmanager Bregje en gebiedsmakelaar Remco een grote satellietfoto van de vogelbuurt in Amsterdam Noord uit. Op deze foto wordt duidelijk hoe groot de invloed is van de Meeuwenlaan: aan de noordwest van de straat bevindt zich de oude arbeiderswijk. Een gezellige wijk, wiens inwoners met veel plezier wonen in Amsterdam Noord. Aan de andere kant van de Meeuwenlaan staat het oude industrieterrein dat langzamerhand een make-over krijgt en waar inmiddels hippe bedrijven worden gehuisvest. De weg blijkt de wijk te verdelen. De uitdaging voor de komende jaren, waarin een fietsbrug over het IJ gaat worden aangelegd en de Noord-Zuid-lijn (als het goed is) gaat rijden, is om beide kanten van de wijk met elkaar te verbinden.

Na een korte introductie van de gebiedsmakelaar van de wijk vertrekken de geïnteresseerden naar het industrieterrein om een rondleiding te krijgen in het kader van de Buurtbivak in Amsterdam Noord. De rondleiding over het industrieterrein begint bij een nieuwbouwproject dat recentelijk is afgerond en nu woonruimte biedt aan met name expats. Het plan van de gemeente was echter om er ‘betaalbare woningen voor studenten’ te bouwen. Projectontwikkelaars en investeerders hebben die definitie kennelijk anders geïnterpreteerd. Hoewel de meningen uiteenlopen in hoeverre dit gebouw esthetische waarde heeft, blijkt hieruit dat gemeentelijke plannen en realiteit ver uit elkaar kunnen zitten. In februari hebben we in samenwerking met de Jonge Socialisten Amsterdam en studentenunie ASVA  actie gevoerd hiertegen. De NRC schreef hierover het volgende “Studentenhuis werd ineens peperduur yuppencomplex”.

De Meeuwenlaan als grens tussen oud en nieuw

Om de verbinding tussen de woonwijk en het industrieterrein te bevorderen, kunnen bewoners van de vogelwijk door bijvoorbeeld plastic in te zamelen een groen muntje verdienen (via WASTED). Daarmee kunnen ze een tweede consumptie gratis krijgen bij een van de horecagelegenheden op het industrieterrein, zoals brouwerij Oedipus. In de praktijk blijkt dat de bewoners de verzamelde muntjes vaak weggeven aan de minderbedeelden in de wijk. Hieruit blijkt hoe sterk de sociale cohesie van de Amsterdamse vogelwijk is.

Van het Hamerkwartier lopen we via de Dirk naar de Vogelbuurt. De kleine huizen, voornamelijk gebouwd in de jaren ‘20 en ’30, moeten op korte termijn gerenoveerd en geïsoleerd worden. Hoe verder de groep de wijk induikt, des te duidelijker worden de problemen in de wijk. In veel huizen blijven de gordijnen de hele dag dicht: armoede, schulden en eenzaamheid zijn veelvoorkomende problemen in de wijk.

Wonen in Amsterdam Noord na de Noord-Zuid-lijn en de fietsbrug

De komende jaren zal er veel veranderen in Amsterdam Noord. Mede dankzij de aanleg van de Noord-Zuid-lijn en, op termijn, de fietsbrug zal Noord beter worden verbonden met de rest van de stad. Daarnaast liggen er plannen om de scheiding tussen het oostelijk en westelijk deel van Noord (gescheiden door het Noordhollandsch Kanaal) te minimaliseren. Het zal de vogelwijk in een aantal aspecten goed doen: meer nieuwe mensen, meer bedrijvigheid en meer leven in de brouwerij. Het mag echter niet ten koste gaan van de huidige bewoners van de vogelwijk. De problemen die ze ondervinden zullen moeten worden aangepakt, zodat werken en wonen in Amsterdam Noord mogelijk blijft voor de huidige bewoners. Want een buurt waar de sociale cohesie zo diepgeworteld is, zouden we moeten omarmen en beschermen.

Lees hier meer over onze plannen voor wonen in Amsterdam!

Gastblog geschreven door: Maurits Appeldoorn