23 juni 2020

Nieuw bij de PvdA: Bob Maas (51)

Sinds een aantal maanden groeit het ledenaantal van de PvdA in Amsterdam weer. In de serie ‘Nieuw bij de PvdA’ stellen wij een aantal nieuwe Amsterdamse PvdA’ers aan je voor. Wat drijft hen? Waarom kozen zij voor de PvdA en wat vinden zij zo mooi aan Amsterdam? Vandaag in de achtste aflevering: Bob Maas (51): “De PvdA kent een lange lijst uitstekende en inspirerende politici en bestuurders.” 

Dag Bob, wie ben je en wat doe je in het dagelijks leven?
“Ik ben Bob Maas, 51 jaar en vader van twee puberzoons. Als zelfstandig ondernemer houd ik mij bezig met stedelijke en maatschappelijke vraagstukken waarbij de menselijke maat voorop staat. Momenteel ben ik bij de gemeente Amsterdam aan het werk als procesmanager en initiatievencoach op het gebied van duurzaamheid. Ik trek graag ten strijde tegen paarse krokodillen en spreadsheet-fundamentalisme. Daarnaast heb ik een diepe liefde voor de stad Amsterdam en haar geschiedenis. ’s Winters sta ik als een van de eerste op mijn schaatsen op de grachten en in de zomer rol ik graag een stukje op mijn skates.”

Sinds wanneer mag jij jezelf Amsterdammer noemen?
“Ik mag mezelf sinds mijn geboorte Amsterdammer noemen en dat mochten mijn voorouders ook, soms al vele generaties. Ik ben wat dat betreft, als oer-Amsterdammer een uitstervend diersoort.”

“Ik heb een diepe liefde voor Amsterdam en haar geschiedenis.”

Wat was het moment waarop je voor het eerst dacht: de PvdA is mijn partij?
“Als kind uit een eenvoudig gezin, opgegroeid in de Pijp van de jaren ’70 en ’80, werd politiek bepaald niet met de paplepel ingegoten. En toch trokken de politiek en maatschappelijke kwesties met enige regelmaat mijn belangstelling. Echter, het grote wantrouwen jegens de politiek en politici maakte dat ik mij niet actief in de politieke arena stortte. Maar eigenlijk was ik altijd in hart en nieren een sociaaldemocraat. Ik heb dan ook met lede ogen moeten aanschouwen hoe de PvdA zich in de jaren 90 afwendde van haar idealen.

Enige jaren geleden kwam ik midden in een van de meest heftige maatschappelijk debatten van de aflopen jaren terecht. Het geïnstitutionaliseerde wantrouwen, het populisme in de politiek, de sensatielust in de media en het gebrek aan moreel leiderschap deed mij schrikken en zette me aan het denken. Meer en meer kreeg ik het gevoel dat ik politiek actief moest worden en zo is mijn zoektocht naar een verbindende, linkse, progressieve partij begonnen. Ik ben blij dat de PvdA zich nu uitspreekt voor solidariteit en tegen het polariserende vijanddenken van de identiteitspolitiek en daarnaast ook openlijk afstand neemt van het neoliberale gedachtengoed. Immers, neoliberalisme is gebaat bij verdeeldheid in de arbeiders- en middenklassen en daarmee houdt neoliberalisme identiteitspolitiek in stand en vice versa. Deze verandering van koers, waar ik al jaren op hoopte, was voor mij het moment om lid te worden van de PvdA.” 

“Neoliberalisme is gebaat bij verdeeldheid in de arbeiders- en middenklassen.”

Welke (ex) PvdA politicus of politica waardeer je het meest en waarom?
“De PvdA kent een lange lijst uitstekende en inspirerende politici en bestuurders. Ik heb warme herinneringen aan Eberhard van der Laan, met wie ik bijzondere gesprekken mocht voeren. Zijn leermeester Jan Schaefer is ook een van mijn inspiratiebronnen. Een man van het volk met het hart op de tong, die met de stadsvernieuwing Amsterdam heeft gered van de cityvorming.  De werkwijze van de stadsvernieuwing die hij daarbij introduceerde, waarbij overheid en bewoners op gelijkwaardige wijze samenwerkten aan de buurt, alsmede de ontwikkeling van collectieve woonvormen is actueler dan ooit. Met het toepassen van deze methoden kunnen de hedendaagse uitdagingen van onder andere de energietransitie, de wooncrisis en de toenemende tweedeling op een positieve manier te lijf worden gegaan.” 

Wat was je eerste echte kennismaking met de PvdA of PvdA’ers en hoe ervaarde je dat?
“In mijn eerder genoemde zoektocht kwam ik in het vroege voorjaar van 2017 terecht bij een Politiek Café van de PvdA in het Badhuistheater in Amsterdam Oost. Daar, op de achterste rij, gezeten op tafels en opgestapelde podiumdelen, raakte ik in gesprek met de dame naast mij, die waarschijnlijk van kilometers afstand zag dat ik (nog) niet van de club was. Het was de huidige wethouder Marjolein Moorman. We raakten in gesprek over mijn zoektocht en mijn worsteling ten aanzien van de politiek en partijpolitiek in het bijzonder. Het was een heel mooi en open gesprek. En dankzij haar voelde ik mij meteen heel welkom. Daarnaast spreek ik al een aantal jaar regelmatig mijn oud-buurtgenoot en PvdA-er Simon Deurloo over politiek en de stad. Hij heeft mij uiteindelijk overtuigd om politiek actief te worden en voor het eerst in mijn leven lid te worden van een politieke partij.”

“Dankzij Marjolein Moorman voelde ik mij meteen heel welkom.”

Wat wil je verder uit je PvdA-lidmaatschap halen?
“Ik ben al heel lang op allerlei vlakken maatschappelijk actief in en voor de stad. Nu ben ik op een punt gekomen dat ik het aandurf om in de politieke arena te stappen. Ik wil mij inzetten om van de PvdA weer een brede volkspartij te maken, die staat voor de werkende mensen en de mensen die het lastig hebben in onze huidige gedeelde samenleving. Daarbij zijn voor mij de volgende uitgangspunten belangrijk: de mens boven de markt, mensen met problemen niet opjagen maar helpen, huisvesting is een mensenrecht, een eerlijke beloning voor iedereen en kansen in het onderwijs mogen niet afhankelijk zijn van waar jouw wie heeft gestaan. Ik wil mij ook graag kandidaat stellen als volksvertegenwoordiger, misschien al voor de komende Tweede Kamerverkiezingen, anders zeker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022.”

“Ik wil mij graag kandidaat stellen als volksvertegenwoordiger.”

Wat vind je het mooiste aan de stad Amsterdam?
“Heb je even? Amsterdam is als een kroon vol juwelen. Fantastische mensen, die de meest bijzondere maatschappelijke initiatieven ontplooien, maar ook hele mooie plekken en gebouwen. Ik ben een groot liefhebber van verborgen plekjes en rafelrandjes, plekjes die voor een geoefend oog de geschiedenis van de stad vertellen en van de Amsterdamse School, waarbij Het Scheepvaarthuis en Museum Het Schip tot mijn absolute favorieten behoren. We hebben als Amsterdam veel te danken aan de sociaaldemocratische wethouders Monne de Miranda en Floor Wibaut. Ik kan mij goed vinden in de uitspraak van Wibaut:

Er is maar één land: de aarde

Er is maar één volk: de mensheid

Er is maar één geloof: de liefde”

Welk probleem in de stad moet de PvdA als het kan morgen meteen oplossen?
“De ongelijkheid in de stad is wat mij betreft het grootste probleem. Dat wordt veroorzaakt door het feit we maatschappelijke voorzieningen als volkshuisvesting en energielevering aan de markt hebben verkwanseld. Daarnaast wordt de stad misbruikt als een verdienmodel voor het aandeelhouderskapitalisme en de platformeconomie. Dit levert een race to the bottom op met betrekking tot lonen/beloning en een enorme stijging van woonkosten. Voor heel veel mensen is Amsterdam onbetaalbaar geworden en zij worden gedwongen om huis en haard te verlaten. Ik vind dat echt onverteerbaar.”

“Voor heel veel mensen is Amsterdam onbetaalbaar geworden. Ik vind dat echt onverteerbaar.”

Naar wie ging ooit jouw eerste stem? En waarom?
“Om je eerlijk te zeggen weet ik dat niet meer. Ik kreeg stemrecht aan het einde van 1986, dus waarschijnlijk stemde ik voor het eerst bij de Tweede Kamerverkiezingen van 1989.”

Tot slot, wat wil je nog kwijt aan Amsterdammers in deze coronatijd?
“Net als zo velen ben ik buitengewoon voorzichtig. Onvoorzichtigheid zou behalve voor mezelf ook hele grote gevolgen voor anderen kunnen hebben. Ik roep dus iedereen op om vooral zorgzaam naar elkaar te zijn. En gebruik deze tijd om te reflecteren en kansen te pakken om een samen te werken aan een socialere, duurzamere en eerlijkere samenleving.”

Wil jij net als Bob ook lid worden van de PvdA? Klik dan hier! 

Lees ook: Nieuw bij de PvdA: Nikki Verhoeven (22)

Lees ook: Nieuw bij de PvdA: Nelson Addo (23)

Lees ook: Nieuw bij de PvdA: Mario Bijker (27)

Lees ook: Nieuw bij de PvdA: Geertje Hulzebos (29)

Lees ook: Nieuw bij de PvdA: Willem Mesman Schultz (20)