Even voorstellen: onze nieuwe voorzitter Bas Torenvliet

22 november 2018

Vandaag precies één week geleden stemde de Algemene Ledenvergadering van de PvdA Amsterdam in met de voordracht van het nieuwe afdelingsbestuur. De komende twee jaar zal dit bestuur worden geleid door voorzitter Bas Torenvliet (27). Wie is Bas, waarom wilde hij dit zo graag en wat is hij van plan met de vereniging? De redactie van de PvdA Amsterdam sprak met hem.

Bas, vandaag een week geleden werd je door de leden verkozen tot voorzitter van de PvdA Amsterdam. Hoe voelt dat nu?
“Ontzettend mooi en eervol. Het was een prachtige avond vorige week, waarin we ook goed afscheid hebben genomen van het vorige bestuur. Ik wil Herman, Adam, Peter, Ditte, Rolf, Victor, Roos, Nick en Hassan nogmaals bedanken voor al hun inzet en gezelligheid. Ik ga ze zeker missen! Gelukkig gaat Marion nog even met mij door. Ik heb heel veel zin om met dit nieuwe team, maar ook met de meer dan 4.000 leden in de stad aan de slag te gaan. Geef ons even de tijd om alles op een rijtje te krijgen en ons in te werken. Dat betekent niet dat je ons met rust moet laten: laat van je horen, want dat helpt ons juist om zo snel mogelijk dingen op te pakken.”

Voor de mensen die jou nog niet zo goed kennen, vertel eens wat over jezelf!
“Ik ben geboren, maar niet getogen, in Amsterdam. Als scholier wist ik één ding zeker: dat ik in Amsterdam wilde studeren. Wat dan precies wist ik minder goed. Het werd politicologie. Inmiddels werk ik, na een paar jaar als bestuursadviseur bij een gemeente, nu als onderzoeker voor het ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid. Ik woon samen met mijn vriendin in de Watergraafsmeer en houd naast de politiek van sporten: wielrennen, schaatsen en hardlopen. Heerlijk om een hele dag buiten te zijn.”

Wat was het moment waarop je dacht: ik word lid van de PvdA!
“Dat was in 2011, toen ik een aantal jaar studeerde en ook wat meer praktisch aan de slag wilde gaan met de politiek. Ik twijfelde wel een tijdje tussen progressieve linkse partijen, maar uiteindelijk kwam ik toch uit bij de partij die en lange tijd in mijn familie vanzelfsprekend was geweest: de Partij van de Arbeid. Job Cohen sprak mij daarnaast als persoon erg aan: een stevige burgemeester, maar ook één die altijd luistert naar wat de ander te zeggen heeft.”

Je bent al lang actief voor de vereniging PvdA Amsterdam. Wat heb je allemaal gedaan?
“Als je mij (nog) niet kent, dan hoop ik in ieder geval wel het TechTeam, waar ik sinds 2013 deel van uitmaak! De verkiezingen van 2014 waren voor de PvdA Amsterdam een harde klap met het verlies van vijf zetels en voor het eerst niet de grootste in Amsterdam, maar ik kijk er met positieve gevoelens op terug: ik heb in die tijd zoveel leuke mensen ontmoet die met z’n allen willen werken aan een gemeenschappelijk doel. Dat positieve gevoel hebben we in de laatste campagne denk ik doorgezet. Het resultaat was er nog niet naar, maar de gezellige, open en creatieve sfeer heeft er wel voor gezorgd dat we met nieuwe bluf en energie aan de slag gingen. Het heeft in ieder geval veel nieuwe vrijwilligers opgeleverd!”

Waarom wilde je zo graag voorzitter worden van de PvdA Amsterdam?
“Haha, dat is een mooie vraag. De idealen van de PvdA vind ik ijzersterk: als sociaaldemocraten verbinden we abstracte idealen zoals gelijkheid, vrijheid en rechtvaardigheid aan parlementaire politiek. De democratische rechtstaat en het debat zijn voor ons heilig. Wel moeten we een passend verhaal neerzetten voor de 21ste eeuw: voortkomend uit onze traditie van het samenbrengen van een kritische maatschappijanalyse en probleemoplossend vermogen. Simpeler gezegd: onze kracht ligt in het denken en doen aan elkaar verbinden. De PvdA moet daarin vernieuwen en misschien ook wel verjongen. Ik merk dat ook veel oude (ik noem ze liever trouwe) leden dat vinden en daarom moeten we als jonge generatie ook het lef hebben om naar voren te stappen. Dat heb ik gedaan en het enthousiasme dat ik sindsdien ontmoet sterkt mij in de gedachte dat we een mooie tijd tegemoet gaan.”

Waar moet een goede politieke vereniging in jouw ogen aan voldoen?
“Democratische politiek begint natuurlijk bij jezelf. De lijsttrekkersverkiezing en de samenstelling van het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst vorig jaar waren mooie voorbeelden van hoe onze leden invloed kunnen hebben op inhoud en de poppetjes. Echter, de vereniging moet ook actief zijn in het maatschappelijk veld, en daarom ben ik blij dat we nog steeds een aantal ombudsteams hebben. Dat willen we komende jaren weer uitbreiden, maar ik denk dat we het ombudswerk ook breder moeten zien: het ontmoeten en ondersteunen van andere clubs en stichtingen die zich inzetten voor Amsterdammers is ook erg belangrijk. Dat doen we bijvoorbeeld al tijdens de tweemaandelijkse Buurtbivaks. Als wij hen kunnen aanspreken en zij ons, dan zijn we in staat om maatschappelijke problemen (groot en klein) te vertalen naar de politieke arena. Daarvoor moeten we natuurlijk wel weer verkiezingen gaan winnen, dus ook aan de campagnes zullen we komende jaren hard werken.”

Welke rol ga jij als voorzitter aannemen?
“Ik heb de afgelopen jaren ontzettend veel geleerd en fijn samengewerkt met mijn voorganger Herman Wiersema, maar ik zal het waarschijnlijk op sommige punten net even anders doen. Ik zie mijzelf vooral als aanjager die zoveel mogelijk goede, leuke mensen aan elkaar wil verbinden. Maar ook als luisterend oor. Het is belangrijk dat we elkaar binnen de PvdA Amsterdam goed weten te vinden en elkaar ondersteunen. Zo zijn we effectief, maar voelt ook een grote, diverse groep Amsterdammers zich thuis bij ons.”

Wat is je eerste indruk van het nieuwe afdelingsbestuur?
“Een veelbelovend team! Toen ik de namen een voor een hoorde, werd de lach op mijn gezicht steeds groter. De persoonlijke gesprekjes die ik na de bekendmaking met hen allemaal heb gevoerd werkten aanstekelijk. We hebben er veel zin in om aan de slag te gaan. Naast dat we een hele diverse groep zijn, is het vooral ook een groep van doeners. En daar hebben we als PvdA behoefte aan!”

Waarom is een sterke PvdA in jouw ogen zo belangrijk voor een stad?
“Amsterdam is een sociaaldemocratische stad, waar het succes van maakbaarheid zichtbaar is, maar ook een stad die onder druk staat. Veel Amsterdammers staan onder druk van hoge prijzen en drukke straten aan de ene kant en lage inkomenszekerheid of eenzaamheid aan de andere kant. Juist wij als PvdA-ers, die veel aan de stad hebben bijgedragen, voelen daarom een grote verantwoordelijkheid om de stad mooier, socialer en inclusiever te maken in plaats van andersom. Ik vind dat zowel in het college (door onze superwomen Marjolein en Sharon), de gemeenteraad (met onze vijfkoppige fractie en drie toptalenten als duo), als in de stadsdelen (met bestuurders, stadsdeelcommissieleden en vrijwilligers in de onderafdelingen) heel zichtbaar is wat onze inzet en bijdrage is: gericht op echte oplossingen, handelen vanuit de democratische rechtsstaat, maar ook altijd kiezen voor de Amsterdammers die het minder hebben. Ook kiezen wij altijd voor de stad als geheel in plaats van voor de vrijheid en blijheid van het grote geld of een paar individuen.”

Hoe kijk jij naar de toekomst van de PvdA in Amsterdam?
“De PvdA is nog lang niet klaar. Veel Amsterdammers weten de PvdA nog niet of niet meer als partner te vinden. Daar ligt onze grootste uitdaging, wat mij betreft. Hoe kunnen we mensen weer bereiken en het vertrouwen winnen dat wij aan hun kant staan. Daarvoor moeten we natuurlijk ook gewoon leveren. Dat hebben we altijd gedaan en daar gaan we optimistisch en strijdbaar mee door.”

Als leden vragen hebben aan je, hoe kunnen ze je dan bereiken?
“Bel, mail, app! En ik weet en kan natuurlijk niet alles, dus weet ook mijn bestuursgenoten te vinden. Onze contactgegevens vind je op de site!”