Voorstel: verplicht Airbnb-hosts zich via de KvK te registreren

Door Tom Leenders op 6 februari 2019

Het niet doorvoeren van de 30 dagen-termijn in het systeem, 1400 Amsterdamse woningen die door mensen buiten Amsterdam worden aangeboden; de laatste weken komen er weer veel misstanden aan het licht rondom het vakantieverhuurplatform Airbnb. En het wrange is: Amsterdam heeft er geen enkele grip op. Daarom is de PvdA Amsterdam blij dat wethouder Ivens (SP) heeft toegezegd aan de slag te gaan met een door ons voorgestelde concrete maatregel: maak het voor Airbnb-hosts verplicht zich bij de Kamer van Koophandel (KvK) te registreren.

“Deze maatregel zal een aantal vliegen in één klap slaan,” aldus ons duo-raadslid Tom Leenders. “Door een Kvk-registratie verplicht te maken, krijgen we allereerst als stad veel beter inzicht in wie de verhuurders zijn, waar hun woning(en) zich bevinden en wat de omvang is van hun verhuur-activiteiten. Dat weten we nu niet, omdat Airbnb weigert hun data met ons te delen. Ook worden door deze maatregel alle verhuurders ondernemers waardoor zij belasting over hun winst moeten betalen aan de Nederlandse staat, iets wat Airbnb zelf op dit moment niet doet.”

Volgens Leenders is juist nu de tijd rijp om deze maatregel op tafel te leggen: “Op 1 januari is de oude deal tussen de gemeente Amsterdam en Airbnb verlopen. In aanloop naar een nieuwe deal is het nu de tijd om onze eisen kenbaar te maken.” Bang voor het feit dat (Europese) regelgeving in de weg zit voor deze maatregel, is Leenders niet. “In Barcelona, waar ze aan dezelfde Europese regelgeving moeten voldoen, gebeurt dit ook al. Barcelona loopt op dit moment sowieso voorop in de omgang met platform-bedrijven als Airbnb. Het lijkt mij niet meer dan logisch dat we daar als Amsterdam de juiste maatregelen van overnemen en hier uitrollen.”

Tom Leenders

Tom Leenders

Tom Leenders is duoraadslid bij de fractie van de PvdA Amsterdam met als belangrijkste portefeuilles Wonen & Bouwen, Ruimtelijke Ordening en de Digitale Stad.

Meer over Tom Leenders