Op weg naar de verkiezingen #1: Wirwar aan ideeën

16 mei 2021

De elf leden die het verkiezingsprogramma schrijven, houden je graag op de hoogte van hun voortgang. Daarom delen zij hun updates in de serie ‘Op weg naar de verkiezingen’. Deze week schrijft secretaris Liz Zoetekouw over hoe enthousiaste Amsterdammers hun uiteenlopende ideeën delen.

Sinds 25 maart 2021 zijn we los: op die dag bekrachtigde de ALV de verkiezingsprogrammacommissie. Daardoor zijn we nu officieel verantwoordelijk voor het opstellen van het beste plan voor onze prachtige stad. Een uitdaging die we met beide handen aangrijpen, want ideeën zijn er genoeg.

Ideeën van leden: thema-sessies, ledenpanel, meelezers en netwerken

Leden kunnen hun ideeën op verschillende manieren laten horen. De eerste enthousiaste discussies werden gevoerd in de zeven digitale thema-sessies in april en mei. Elke sessie besprak de dromen en ambities, vervolgens keken we hoe beleid ons dichter bij die dromen kan brengen.

Voor elke sessie stond 1,5 tot 2 uur, maar de gepassioneerde deelnemers hadden daaraan niet genoeg. Zo stroomde mijn mailbox de dag erna vol met berichtjes, waarin de Amsterdammers nog wat laatste punten wilden meegeven.

De zeven thema’s zijn: (1) Wonen, wijken en vervoer, (2) Veilig jezelf kunnen zijn, (3) Gelijke mogelijkheden, (4) Energie, warmte en groen, (5) Kunst en cultuur, (6) Werken in de economie van de toekomst en (7) Gezond in Amsterdam. Op elke thema zijn twee commissieleden de “kartrekker”.

Naast deze digitale sessies willen we nóg meer geniale ideeën horen van onze leden. Daarom werken wij hard aan een “ledenpanel“, een digitale vragenlijst over allerlei belangrijke vragen en thema’s. Ook stromen de aanmeldingen voor “meelezers” binnen. Deze mensen zullen de conceptteksten van het verkiezingsprogramma doorkijken en becommentariëren. Tot slot vragen we alle netwerken en werkgroepen om hun ideeën met ons te delen.

Ideeën van experts en ervaringsdeskundigen

Als commissie praten we ook met experts en ervaringsdeskundigen. Zo wordt vanuit het thema Wonen contact gelegd met bijvoorbeeld een architect en een actiegroep. Vanuit het thema Zorg wordt gepraat met ouderen en vanuit het thema Onderwijs met leraren.

Ook van niet-benaderde experts en ervaringsdeskundigen krijg ik geregeld mails. Soms leidt die reactie tot een daadwerkelijk gesprek, andere reacties zijn zo volledig dat ze direct als input voor het programma kunnen dienen.

Ideeën van de Verkiezingsprogrammacommissie

…en dan hebben we zelf ook nog een heleboel ideeën. Niet alleen over de plannen voor Amsterdam, maar ook over alles om het verkiezingsprogramma heen. Hoe geven we het programma vorm? Hoe stellen we thema’s als ‘betrouwbare overheid’ en ‘kansengelijkheid’ centraal? Wat doen we met onderwerpen die in sessies niet naar voren komen, zoals digitalisering?

Vrijwel elke week zitten we ruim twee uur samen om dit soort vragen te beantwoorden. En om een gestructureerde manier te vinden om al bovenstaande ideeën te bundelen. We hebben nu veel losse post-its, de komende tijd moeten we dat samenvoegen tot een verhaal.

Wil jij ook meepraten over het verkiezingsprogramma? Kijk hier hoe je dat kunt doen, of mail je input vóór half juni 2021 naar GR22Programmacommissie@pvda.nl