Word “meelezer” bij het verkiezingsprogramma van de PvdA Amsterdam!

6 mei 2021

Voor het verkiezingsprogramma van de PvdA Amsterdam voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 is alle input welkom. Zo praat de commissie met leden, ervaringsdeskundigen en experts in georganiseerde sessies en kunnen daarnaast ideeën en suggesties worden gemaild naar GR22Programmacommissie@pvda.nl.

Om het programma wat hieruit voortvloeit zo volledig, duidelijk en sociaaldemocratisch mogelijk te maken, is de verkiezingsprogrammacommissie nu op zoek naar “meelezers”. Via dit bericht de uitnodiging om je aan te melden.

Activiteiten van de meelezer

Als meelezer bekijk en becommentarieer je de conceptteksten voor het verkiezingsprogramma. Daarbij vraag je je bijvoorbeeld af:

  • Is de behandeling van dit thema volledig?
  • Komt het PvdA-gevoel voldoende terug?
  • Is de tekst begrijpelijk en krachtig?

Weet dat de opmerkingen en aantekeningen van de meelezer niet gegarandeerd terugkomen in het verkiezingsprogramma. Wel worden alle tips ter harte genomen.

Profiel van de meelezer

Van meelezers wordt gevraagd dat zij kennis en affiniteit hebben op de gekozen thematiek. Je hoeft geen expert te zijn, maar moet wel gevoel en ervaring hebben op het thema. Daarom kun je slechts op één thema meelezer zijn. Voor de volgende thema’s zoekt de commissie minstens één meelezer:

  1. Werken in de economie van de toekomst
  2. Wonen, wijken en vervoer
  3. Kansengelijkheid en onderwijs
  4. Energie, warmte en groen
  5. Veiligheid en leefbaarheid
  6. Gezondheid, zorg en sport
  7. Kunst en cultuur

De voorkeur gaat uit naar mensen met een vernieuwende en kritische blik. Ervaring met het schrijven en beoordelen van teksten is een pré.

De meelezers zullen eind juni en de hele maand juli actief zijn. Het werk kost ongeveer twee tot vier uur per week.

Ben je geïnteresseerd? Dan ontvangt de commissie graag vóór 27 mei een mailtje op GR22Programmacommissie@pvda.nl, waarin je kort uitlegt (300 woorden max) wie je bent en wat je ervaring en motivatie is op het thema van je keuze. Eventueel kun je je cv bijsluiten, maar dat is niet noodzakelijk. Ook voor vragen over deze functie is dit e-mailadres te raadplegen.