17 november 2016, om 19:30, Multifunctioneel centrum Binnenhof, Arent Janszoon Ernststraat 112, 1082 LP Amsterdam | Multifunctioneel centrum Binnenhof, Arent Janszoon Ernststraat 112, 1082 LP Amsterdam

Algemene ledenvergadering PvdA Amsterdam: najaar 2016

Tijdens deze najaar-ALV wordt onder meer vooruitgekeken naar 2017. De samenstelling van het afdelingsbestuur wordt ook behandeld tijdens deze avond. Lees hier de conceptagenda, tot en met donderdag 10 november kunnen nog punten en stukken worden toegevoegd.

Conceptagenda Algemene Ledenvergadering

19.30- 19.50 uur inloop & ruimte voor vragen

Introductie voor (nieuwe) leden & gelegenheid voor technische vragen aan de penningmeester over begroting 2017.

20.00 uur: start algemene ledenvergadering

 • Opening
 • Mededelingen uit de vereniging, onder meer:
  – ledenwerving
  – proces naar congres januari ’17
  – debat tussen landelijke lijsttrekkerskandidaten op 3 december
  – Koersdocument
  – campagnevrijwilligers gezocht
  – maatschappelijk project
 • Verslag vorige keer ALV

20.15 uur 

 • Verkiezing nieuw bestuur PvdA Amsterdam 2018-2020 (dit agendapunt vindt plaats onder voorzitterschap van: Jamila Aanzi)
  Tijdens de ALV van juni 2016 is de commissie gepresenteerd. De voordracht is te lezen in dit document (pdf).
 • Afscheid bestuursleden

20.45 uur 

21.00 uur

 • De leden van de gemeenteraadsfractie vertellen over hun ervaringen en bereikte resultaten in de afgelopen 2,5 jaar in de oppositie van het gemeentebestuur. Gespreksleider Marcel René Bamberg legt de fractieleden vragen voor en er is ruimte voor enkele vragen vanuit de zaal.

22.00 uur 

 • Rondvraag & afsluiting

Vragen of opmerkingen? Mail het afdelingsbestuur.