Door op 8 augustus 2012

Weer problemen bij zorghuis De Drie Hoven (Osira)

Onvoldoende registratie van medicijngebruik, bewoners die al om zes uur in bed worden gelegd of slechts één keer per week onder de douche kunnen door een gebrek aan personeel. Volgens de Inspectie voor de Gezondheidszorg zijn deze klachten aan de orde van de dag in woon-zorgcentrum De Drie Hoven in Amsterdam Nieuw-West. De Drie Hoven stond in 2011 al onder verscherpt toezicht. Maar de feiten die nu naar buiten komen zijn nog verontrustender dan de eerdere klachten.

Maandag 6 augustus kreeg ik dezelfde berichten over St. Jacob, eveneens een vestiging van de Osira Amstelring. Ook daar ziet het er naar uit dat er geen verbetering plaatsvindt.

De PvdA is geschokt door de harde feiten die aan het licht zijn gekomen en wil zo snel mogelijk opheldering. Hoe verhouden gevaarlijke situaties als onbeheerde medicijnkarren en twintig minuten wachten om naar het toilet te mogen, zich met de zorgnorm die Amsterdam zo zorgvuldig heeft opgesteld? Wethouder Van der Burg heeft aangegeven al in gesprek te zijn met zowel Osira, de zorgkring waar De Drie Hoven deel van uitmaakt, en de andere grote zorginstelling in de stad Cordaan. Hoe rijmt dit met het verontrustende rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg?

In de eerstvolgende raadsvergadering van 19 september zullen we de wethouder daarom aan de tand voelen. Het is in het belang van de bewoners en hun naasten dat er zo snel mogelijk verbetering komt. Ze moeten erop kunnen vertrouwen dat hun zorg, die van henzelf, partner, vader of oma, in goede handen is.

Peggy Burke is gemeenteraadslid voor de PvdA.