Schulden, armoede en eenzaamheid in de Vogelbuurt

23 oktober 2017

Lopend door de vogelbuurt zou je als buitenstaander denken dat deze Amsterdamse volksbuurt nauwelijks problemen kent. Het zonnetje schijnt, kinderen spelen op straat en bewoners doen hun dagelijkse boodschappen. Na een goed uur door de wijk te hebben gelopen met wijkagenten Özlem en Bert in het kader van de buurtbivak blijkt de realiteit weerbarstiger: bewoners kampen met schulden, er heerst eenzaamheid onder ouderen en veel gordijnen blijven de hele dag dicht. Gelukkig zijn er veel betrokkenen in de wijk die elke dag hun stinkende best doen om die mensen te helpen.

De gevolgen van de NL’se schuldenindustrie

De wijkagent van de vogelbuurt over eenzaamheid in Amsterdam Noord

Sofyan Mbarki wordt door de wijkagent bijgepraat over eenzaamheid in Amsterdam Noord

In zijn dierenwinkel aan de aan Havikslaan vertelt Dennis aan de wijkagenten, Sofyan Mbarki (gemeenteraadslid PvdA) en Canan Uyar (bestuurscommissie Amsterdam Noord) dat het beter gaat met zijn winkel. Vorig jaar, in 2016, werden hij en zijn pa enkele weken gevolgd voor de serie ‘Schuldig’ van HUMAN. De omzet van de winkel holde achteruit en de schulden namen toe. Dankzij de serie heeft de winkel echter nieuwe klanten gekregen: vanuit het hele land komen mensen naar de dierenwinkel van Dennis om inkopen te doen. Dennis heeft het gelukkig (tijdelijk) weer wat beter.

Helaas geldt dat niet voor iedereen. Wanneer wijkagent Bert ons wijst op de gesloten gordijnen van veel huizen, wordt pijnlijk duidelijk dat de problemen achter de voordeuren in deze wijk groot zijn. Gewone Amsterdammers, die door een beetje pech van de ene schuld in de andere belanden. Door de schuldenindustrie stapelen de problemen voor deze mensen zich op. Sommige mensen schamen zich er zo voor, dat ze niet meer naar buiten durven. Dat ze ook niet geen mensen meer naar binnen willen laten. De eenzaamheid neemt toe, met name onder ouderen.

Een kijkje achter de voordeur om eenzaamheid tegen te gaan

Enkele straten verder wijst Bert ons op de intercoms die bij sommige voordeuren hangen. Mooie, dure apparaten die eigenlijk een beetje uit de toon vallen in deze wijk. De simpele verklaring: daar wonen slachtoffers (vrouwen) van huiselijk geweld. Het zijn kleine aanwijzingen die je als buitenstaander volledig over het hoofd ziet, maar die de harde realiteit van de vogelbuurt in Amsterdam Noord weergeven: er zijn veel hulpbehoevenden, maar gelukkig ook veel betrokkenen, zoals Bert en Özlem, maar ook Paul Scheerder van het leefkringhuis en zijn opvolger Meredith. Zij zorgen ervoor dat al die mensen worden geholpen en dat de buurt in balans blijft. De vraag rijst hoe lang dat nog zo blijft, zeker nu de hoger opgeleiden en beter verdienende Amsterdammers steeds makkelijker het IJ oversteken.

De kunst is volgens Özlem om achter de voordeur te komen bij de eenzame ouderen. Zo komen ze erachter wat er speelt en kweken ze vertrouwen. Özlem en Bert zijn er inmiddels experts in. Zo kunnen ze de eenzaamheid in Amsterdam Noord in kaart brengen en de hulp bieden die deze mensen verdienen. De PvdA wil deze lokale helden de komende jaren meer ondersteuning geven om hen te helpen in hun bijzondere werk.