Vijf vragen aan Lian Heinhuis over windenergie in Amsterdam

Door Lian Heinhuis op 27 mei 2021

Gisteren besprak de gemeenteraad de vaststelling van de Regionale Energie Strategie (RES). De PvdA Amsterdam is voorstander van het zoeken naar mogelijkheden om meer energie op Amsterdamse grond duurzaam op te wekken. De PvdA stemt daarom in met het vaststellen van zoekgebieden voor de plaatsing van nieuwe windmolens. Wij doen dat met veel begrip voor de zorgen van zowel de huidige- als toekomstige bewoners van de stad Amsterdam en handelen daar ook naar. Om alle Amsterdammers zo goed als mogelijk mee te nemen in onze afwegingen, heeft ons raadslid en woordvoerder duurzaamheid Lian Heinhuis hieronder vijf vragen over deze kwestie beantwoord.

1. Staat de fractie van de PvdA open voor extra windmolens in Amsterdam?

“Ja! En dat zeg ik niet voor niets zo volmondig. De wereld kampt met een groot klimaatprobleem. We moeten zo snel mogelijk de transitie maken naar veel meer duurzame energie-opwekking. We hebben hierbij haast, want de opwarming van de aarde wacht niet. En om dit zo snel mogelijk te doen moet een stad als Amsterdam niet achteraan hobbelen, maar juist vooroplopen. We zijn als stad ook grootverbruiker van energie. Daarom staat de PvdA – in lijn met ons eigen verkiezingsprogramma en coalitie-akkoord – open voor extra windmolens in Amsterdam.” 

2. Kunnen deze windmolens wat jou betreft zomaar overal geplaatst worden? 

“Nee, zeker niet. Hoewel we haast hebben, moet dit proces erg zorgvuldig gebeuren. Een proces waarin heel goed geluisterd moet worden naar experts en vooral ook naar de vragen en zorgen van bewoners. Die zorgen heb ik ook. Daarom ben ik blij dat een voorstel van de PvdA voor het organiseren van extra informatiesessies voor bewoners in alle stadsdelen al is uitgevoerd. Verder zijn we blij dat na verschillende moties (ook van de PvdA) het college nu een reflectieperiode inbouwt. Die tijd wordt gebruikt om een extra afwegingskader op te stellen voor het besluit rondom het plaatsen van windmolens. Er wordt heel specifiek onderzoek gedaan naar mogelijke impact op gezondheid van mensen die in de buurt wonen. Die gezondheid is voor mij hartstikke belangrijk. Het is belangrijk dit te doen na het vaststellen van een zoekgebied omdat het onderzoek dan per locatie veel nauwkeuriger gedaan kan worden.”  

3. Op welke minimale afstand van bewoond gebied kunnen wat jou betreft windmolens
geplaatst worden?

“Dat is niet aan mij, maar aan onafhankelijke experts en wetenschappelijk onderzoek. Dat onderzoek moet eerst plaatsvinden voordat we precies kunnen bepalen welk type windmolen, op welke afstand van bewoners geplaatst kan worden zonder dat daar overmatig overlast door ervaren wordt door bewoners. Er worden op dit moment in het publieke debat veel afstanden genoemd, dat klopt niet allemaal. In principe hanteren we namelijk in Nederland een geluidsnorm omdat per locatie de mogelijke overlast erg kan verschillen. Het is ook afhankelijk of er bijvoorbeeld een snelweg in de buurt ligt die ook geluidsoverlast geeft. We moeten daarom per locatie kijken wat de minimale afstand tot woningen moet zijn. Het is dus zorgvuldig maatwerk.”  

4. Als de PvdA eerst onderzoek wil afwachten, waarom willen jullie dan wel de zoekgebieden al vaststellen? 

Omdat als we weten waar we de windmolens ongeveer zouden kunnen komen, we per plek en daardoor veel gerichter, specifieker en beter onderzoek kunnen doen naar de gevolgen voor bewoners. Het instemmen met zoekgebieden betekent dus niet automatisch instemming met plaatsing van windmolens. Met de resultaten kun je vervolgens per plek bepalen of je het niet of wel doet en indien wel op welke afstand en in welke omvang. Bewoners verdienen deze nauwkeurigheid. Elke specifieke locatie zal de komende jaren ook voorgelegd worden aan de raad, die dan na het afwegen van alle belangen en risico’s per windmolen tot een besluit komt, waarbij het voor de PvdA duidelijk is dat er geen windmolens komen als er onaanvaardbare gezondheidsrisico’s zijn.”

5. Tot slot, wat wil je nog kwijt aan de stad? 

“Hoewel de discussies rondom dit onderwerp soms fel zijn, vind ik het mooi om te zien hoeveel mensen inmiddels op dit thema betrokken zijn. De energietransitie is een lang en ingewikkeld proces en we staan pas aan het begin. Het is daarom heel belangrijk dat we steeds het gesprek met elkaar blijven voeren over hoe we tot een klimaatvriendelijke stad komen en ruimte bieden voor de verschillende opvattingen die er daarover zijn. We moeten ons ook beseffen dat we onder enorme tijdsdruk staan. We hebben niet de luxe om nog jaren na te denken over opties om duurzaam energie op te wekken omdat we steeds meer energie gebruiken en steeds duurzamer zullen moeten gaan opwekken. Het gaat dus voor mij niet alleen over de zorgen van de huidige Amsterdammers, maar ook over zorgen over een eerlijke kans op een toekomst op deze planeet en de toekomst van onze kinderen. De verantwoordelijkheid om voor die toekomst te vechten, mogen we nooit uit het oog verliezen en we moeten daarom als stad voorop blijven lopen in de klimaattransitie. Met liefde voor huidige bewoners en lef voor de toekomstige generatie.”

Lian Heinhuis

Lian Heinhuis

Wie ben je? Ik ben Lian Heinhuis, 35 jaar, ik werk als programmamanager bij een filantropisch fonds, ik woon sinds kort in Amsterdam-Oost en ben in september moeder geworden van een zoon. Sinds het najaar van 2020 ben ik raadslid namens de PvdA in de Amsterdamse gemeenteraad. Waarom houd jij van Amsterdam? Ik houd van

Meer over Lian Heinhuis