Zaterdag 21 juni jl. berichtte het Parool over het Haagse gemeenteraadslid van de Partij van de Eenheid, Abdoe Khoulani, naar aanleiding van zijn publieke steun aan Isis (Islamitische Staat in Irak en Syrie), een terreurorganisatie die op uiterst geweldadige wijze de macht grijpt in steden in Noord-Irak. Dhr. Khoulani schreef op zijn facebookpagina: ‘Leve Isis en inshaa Allah op naar Bagdad om dat schorem aldaar aan te pakken’.

Abodoe Khoulani is volgens de Kamer van Koophandel secretaris van Stichting Islamitisch Onderwijs (SIO) Amsterdam en Omstreken. Deze stichting wil een middelbare school in Amsterdam stichten. Begin dit jaar zei dhr. Khoulani in een interview met Moslim Vandaag dat de papieren voor de middelbare school in Amsterdam al rond waren.

De PvdA is zeer kritisch en verontrust over de plannen voor het stichten van een middelbare school door SIO, na de uitspraken van haar secretaris. Om deze reden heeft tweede kamerlid Ahmed Marcouch kamervragen aangekondigd, waarmee hij staatssecretaris Dekker wil verzoeken te voorkomen dat SIO een middelbare school opent. Ook de Amsterdamse fractievoorzitter Marjolein Moorman van de PvdA heeft samen met raadslid Ilham Saadi een aantal vragen naar aanleiding van de berichtgeving ingediend.

Het gaat om de volgende vragen:

Bent u bekend met de berichtgeving in het Parool van 21 juni jl. getiteld ‘In vrij land mag ik Isis steunen’?

Klopt het dat SIO een aanvraag heeft ingediend voor het stichten van een middelbare school in Amsterdam en dat de papieren daarvoor al rond zijn?

In Moslim Vandaag zei dhr. Khoulani begin dit jaar dat de papieren rond zijn maar nog wel een locatie moest worden gevonden. Is deze locatie inmiddels gevonden? Zo ja, waar zal de school worden geopend en per wanneer?

Hoe kijkt u aan tegen het openen van een middelbare school door SIO na de recente uitspraken van dhr. Khoulani?

Bent u bereid om, in samenspraak met staatssecretaris Dekker, alles in het werk te stellen om te voorkomen dat dhr. Khoulani een middelbare school sticht in Amsterdam?

Kunt u bovenstaande vragen beantwoorden voordat verdere stappen worden ondernomen met betrekking tot het stichten van de middelbare school door SIO?