Raad wil uitzondering voor Amsterdam op Huisvestingswet

9 juli 2021

De Amsterdamse gemeenteraad wil de kans op het kopen van een huis in Amsterdam voor starters eerlijker maken met een sociaal koopsegment. Zij stemde gisteren in met een voorstel van de PvdA om als stad bij het kabinet en de formerende partijen een uitzondering op de Huisvestingswet af te dwingen. Hiermee krijgt Amsterdam de mogelijkheid om ook koopwoningen toe te kunnen wijzen. Zo wordt het voor speculerende beleggers en huisjesmelkers onmogelijk om deze woningen op te kopen en voor de starter juist makkelijker. Deze uitzondering – naar voorbeeld van de regeling die geldt in de Waddengemeenten – geeft daarmee meer mogelijkheden om de schaarse woningen eerlijker te verdelen.

“Veel mensen maken op dit moment geen schijn van kans op een betaalbare woning in Amsterdam,” verklaart fractievoorzitter Sofyan Mbarki het idee. “Doordat speculerende beleggers massaal woningen opkopen moet je of zelf veel geld hebben of heel veel geluk. Het gevolg is dat sociale cohesie uit buurten verdwijnt en veel Amsterdammers noodgedwongen letterlijk hun leven op pauze zetten omdat ze geen passende plek vinden. Door als gemeente meer regie te nemen in de verdeling van woningen kunnen we de kansen voor starters gelijker maken. Een uitzondering op de Huisvestignswet geeft ons daar instrumenten voor.”

“Door als gemeente meer regie te nemen in de verdeling van woningen kunnen we de kansen voor starters gelijker maken.” – Fractievoorzitter Sofyan Mbarki

Het idee van de PvdA is gebaseerd op de regeling die geldt in de Waddengemeenten. Vanwege de grote vraag naar woningen en beperkte aanbod aldaar, hebben die gemeenten de mogelijkheid om regels op te stellen waar een koper aan moet voldoen. Als Amsterdam dit ook krijgt, kan het een ‘sociaal koopsegment’ creëren van waaruit woningen worden toegewezen aan groepen die nu geen schijn van kans maken op een betaalbare woning: “Ik denk bijvoorbeeld aan starters vanaf- en tot een bepaald inkomensniveau. Zij die teveel verdienen voor sociale huur, maar geen schijn van kans maken in het huidige koopsegment. Alleen door op deze manier veel beter te sturen, blijft Amsterdam die mooie, diverse stad die eerlijke kansen biedt aan iedereen.”

De gemeenteraad van Amsterdam roept met het aannemen van het voorstel van de PvdA het college op om een lobby te starten richting het rijk met dit verzoek en hier zo snel mogelijk verslag over uit te brengen aan de raad. 

“Alleen door op deze manier als stad veel beter te sturen, blijft Amsterdam die mooie, diverse stad die eerlijke kansen biedt aan iedereen.”