PvdA wil meer bekendheid in de stad over met slavernijwinsten gebouwde Ambtswoning

30 juni 2021

De fractie van de PvdA Amsterdam wil dat Amsterdammers meer zien en te weten komen over Amsterdamse grachtenpanden die met slavernijwinsten zijn gebouwd. Raadslid Nenita La Rose stelt daarom voor om in 2023 – als bijzonder herdenkingsjaar van de afschaffing van de slavernij – de betreffende panden te voorzien van goed zichtbare, informatieve plaquettes aan de gevels met informatie over hoe deze panden tot stand zijn gekomen.

Eén van de bekendste panden waar uit onderzoek uit blijkt dat deze mede met opbrengsten uit slavenhandel is de Ambtswoning van de Burgemeester aan de Herengracht 502, zo blijkt uit onderzoek. Volgens La Rose is dit nog niet bekend genoeg in de stad en moet informatie hierover daarom toegankelijker worden voor Amsterdammers: “het proces van bewustwording over de Amsterdamse betrokkenheid bij de slavenhandel is volop aan de gang. In dat proces zijn openheid van zaken en educatie erg belangrijk. Want pas als wij ons gezamenlijke verleden kennen, kunnen we echt goed werken aan een gezamenlijke toekomst.”

“Pas als wij ons gezamenlijke verleden kennen, kunnen we echt goed werken aan een gezamenlijke toekomst.”

Verschillende panden in de stad die het betreft zijn al voorzien van informatie, maar volgens La Rose is deze informatie vaak onopvallend en niet goed leesbaar. Volgens La Rose moet daar verandering in komen en een nieuwe stap worden gezet: “Al veel te lang vertellen we niet het gehele verhaal van onze gezamenlijke geschiedenis. De tijd is rijp om dat wel te gaan doen. Amsterdam moet hierin zoals in veel andere zaken voorop lopen. De stad is er klaar voor.”