Sofyan Mbarki: de kracht van Amsterdam is haar diversiteit

Door Sofyan Mbarki op 26 mei 2021

Vandaag debatteert de gemeenteraad van Amsterdam tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen over de Voorjaarsnota 2021. Lees hieronder de inbreng van onze fractievoorzitter Sofyan Mbarki terug.

Voorzitter, 

Het voelt goed. Vandaag hier fysiek voor u te staan, alleen al omdat ik hier zelf niet verantwoordelijk ben voor de technologie en meteen doorheb dat ik niet op mute sta. Maar vooral omdat we langzaam corona achter ons laten. Ik kan niet wachten tot ik mijn vaccin krijg en de levendige stad, net als de lente, eindelijk terug is. Ik kijk uit naar de veerkracht van onze stad en de mogelijkheden om Amsterdam beter terug te bouwen. 

Voorzitter,

Mijn vertrouwen in de veerkracht komt uit het feit dat Amsterdam een super diverse stad is. Amsterdam is inmiddels een thuis voor meer dan 180 nationaliteiten. Een stad waarvan de meerderheid uit minderheden bestaat. Elke dag wordt onze stad meer divers en daarmee is Amsterdam wat mij betreft een voorbeeld voor de rest van de wereld. Hier leven, wonen en werken we samen, met elkaar aan 1 stad. Amsterdam.   

Deze Amsterdammers dragen niet alleen bij aan het heden en de toekomst van de stad, maar ook aan haar geschiedenis. Door eindelijk excuses te maken voor het slavernij verleden zal het verhaal van de stad compleet worden gemaakt. En ook dat we van Keti Koti een nationale feestdag maken. Het geeft onze geschiedenis het gedeelde karakter die zo belangrijk is voor een gezamenlijke toekomst. 

Net als wanneer Amsterdammers met een wens voor eeuwige grafrust, nu ook na hun overlijden met de stad vereeuwigd kunnen worden. Voorzitter, dit zijn belangrijke stappen in het bij elkaar houden van de stad en ik koester ze van harte. 

Maar toch. Toch zijn er mensen die zich blijven verzetten tegen het diverse karakter van de stad. Die nog steeds denken dat een gebedsoproep in Amsterdam niet moet kunnen, een vrouw geen kort rokje mag dragen of een vluchteling niet welkom is. Voorzitter, je daar tegen verzetten mag, maar echt, het is een achterhoedegevecht. 

Persoonlijk begrijp ik het verzet ook niet. De diversiteit van Amsterdam is iets wat mij trots maakt en iets wat we zouden moeten koesteren. Amsterdammers zijn gelijkwaardig aan elkaar. Ben ik als geboren Amsterdammer meer Amsterdammer dan iemand die hierheen is verhuisd? 

De diversiteit van Amsterdam is iets wat mij trots maakt en iets wat we zouden moeten koesteren.

Diversiteit brengt ook uitdagingen voor de stad met zich mee. Het zou onzin zijn om te zeggen dat het allemaal vanzelf gaat en naïef zijn om blind te zijn voor de spanningen die het kan oproepen. We moeten daarom altijd alert blijven op iedere vorm van uitsluiting en discriminatie. Maar ook op vervreemding van mensen met hun eigen buurt.

Voorzitter,

Ik zie die spanningen. Ik zie ze in onze wijken, de buurthuizen waar ik in coronatijd langs ging en de gesprekken die ik voer met ouders en ondernemers. In Noord waar men zich verenigd om zich te “verdedigen” tegen de gentrificatie. In de Kolenkit waar geboren en getogen Amsterdammers het gevoel hebben opnieuw te moeten integreren in hun eigen wijk. Daarom snap ik heel goed dat er in Zuidoost met argwaan naar het Masterplan Zuidoost wordt gekeken. Want als gentrificatie leidt tot verdrijving van de huidige bewoners, wie profiteert dan uiteindelijk van de investeringen in dit deel van de stad? En was het Masterplan Zuidoost wel nodig geweest als we eerder oog voor de problemen van mensen hadden gehad? Als achter de ramen in de rode buurt definitief het licht uit gaat, wie krijgt er dan een prettige wijk voor terug? En als de kaasboer overgenomen wordt en er alleen nog maar sisha-lounges voor terugkomen, wie wordt daar dan beter van? 

Als gentrificatie leidt tot verdrijving van de huidige bewoners, wie profiteert dan uiteindelijk van de investeringen in dit deel van de stad?

Voorzitter, 

De kracht van Amsterdam is haar diversiteit. Ook, nee juíst in onze wijken. Maar die diversiteit staat immens onder druk. 

We weten allemaal waarom dat is. Amsterdam is heel erg duur.
Wie geld heeft koopt zich in en wordt alsmaar rijker, wie dat niet heeft vertrekt. 

Vrienden van mij zijn het afgelopen jaar keurig in quarantaine en isolatie geweest vanwege de maatregelen. Het pijnlijke is dat hoewel corona zometeen verdwijnt zij nog steeds opgesloten blijven. Doordat ze inwonen met twee kinderen bij hun ouders, of samen met twee andere gezinnen in één huis. Iets anders vinden is niet mogelijk.

Voorzitter, een diverse stad begint bij een plek om te wonen voor iedereen. We moeten als stad daarom veel meer zelf aan het stuur komen te zitten. Omdat de markt niet vanzelf bouwt voor de cruciale beroepen, voor de makers, voor de starter en een gezin.

Een diverse stad begint bij een plek om te wonen voor iedereen.

Jaloers kijk ik naar de Waddeneilanden, die een uitzondering hebben in de Huisvestingswet. Waar er naast voor een sociale huurwoningen ook een huisvestingsvergunning aangevraagd moet worden voor koopwoningen tot 600.000 euro. Want zonder deze maatregelen kopen beleggers en prinsen op zoek naar snel geld alles op en worden de eilanden vakantie-eilanden buiten het seizoen om spookeilanden. Waar geen leraar, politieagent, zorgmedewerker meer woont, omdat schaarse woningen opgekocht zijn. Ja mensen, net zoals onze binnenstad in coronatijd. Een spook binnenstad. 

Dat moet veranderen. Samen kunnen we dat. Daarom pleit ik hier vandaag voor dezelfde uitzondering op de huisvestingswet voor Amsterdam. Want als er een moment is om dat te doen, is dat nu. Laten we zelf onze volkshuisvesting regelen zodat iedereen een eerlijke kans krijgt op een woning. 

Laten we zelf onze volkshuisvesting regelen zodat iedereen een eerlijke kans krijgt op een woning.

Natuurlijk, er moet gebouwd worden. Veel en snel. Maar als wij op een magische manier morgen 100000 woningen extra hebben, zijn ze overmorgen weg aan de allerhoogste bieder. En dat zijn niet de starters uit de middenklasse, een groep die wij allemaal in de stad willen houden. Zij hebben echt geen schijn van kans als wij de markt haar gang laten gaan zonder zelf ook te sturen.

Starters moeten een veel eerlijkere kans krijgen op een betaalbare woning ten opzichte van speculerende beleggers. Daarom moeten we als overheid sturen. Niet alleen veel bouwen, maar ook eerlijk verdelen.  Daarom ook een voorstel om als gemeente samen met ontwikkelaars afspraken te maken over hoe we startende kopers voorrang kunnen geven bij deze nieuwe woningen. Ik (her)introduceer hier vandaag graag: de sociale koopwoning. 

Voorzitter, ik rond af.

Amsterdam is een krachtige stad, een diverse stad. Het is goed om hier fysiek in de raadzaal te staan. Het maakt me hoopvol over het einde van corona. Dankzij de vaccins laten we steeds meer maatregelen achter ons. Het betekent dat we vooruit kunnen met de stad. Laten we daar vandaag mee beginnen. Eerlijker en rechtvaardiger. 

Dank u wel.

Sofyan Mbarki

Sofyan Mbarki

Sofyan Mbarki is fractievoorzitter van de gemeenteraadsfractie van de PvdA, Lid van de Raad van Toezicht van het Regio College, Trainer/Adviseur onder andere in het onderwijs, tevens lid van de  Raad van Advies van de Politieacademie en voormalig teammanager op het Calvijn College. “Als geboren Amsterdammer zet ik mij in voor een stad waar iedereen

Meer over Sofyan Mbarki