24 april 2017

Onderbezetting Koningsdag bij Amsterdamse ambulances volstrekt onverantwoord

De verwachtte onderbezetting van 7 ambulances tijdens Koningsdag is volstrekt onverantwoord.

Maandagochtend 24 april jl. schrijft het Parool in het artikel ‘Zeven ambulances tekort voor Koningsdag in Amsterdam’ over de waarschuwing van FNV Zorg & Welzijn over het tekort aan ambulancepersoneel rond Koningsdag. Voor Amsterdam gaat het volgens de vakbond om een tekort aan personeel voor zeven ambulances. Uit een eerdere rapportage rondom de problemen bij Ambulance Amsterdam kwam gebrek aan personeel al als reden voor veel problemen naar voren. Daarnaast bleek in februari nog dat het aantal spoedmeldingen in Amsterdam in 2015 met ruim 11 procent gestegen is ten opzichte van 2014 en daarbij de stress onder het ambulancepersoneel groot is.

‘Keer op keer moeten we via de media vernemen dat de hulpdiensten niet toereikend bezet zijn en dat de werkdruk onverantwoordelijk hoog is. Daarnaast blijft de toestroom van mensen naar Amsterdam onverminderd groeien en is het dus wachten op nog meer problemen.’ aldus raadslid Maarten Poorter (PvdA Amsterdam). ‘Dit kan zo niet langer. Ik heb daarom het college om opheldering gevraagd. Juist op Koningsdag, de drukste dag van het jaar, moeten er voldoende ambulances aanwezig zijn.’

Wanneer je een ambulance nodig hebt, telt elke seconde. . Dan is onderbezetting bij ambulancepersoneel op een van de drukste dagen van het jaar volstrekt onverantwoord. Onverantwoord voor het personeel dat met onvoldoende middelen de stad moet bedienen. Onverantwoord voor de veiligheid van mensen die in Amsterdam Koningsdag komen vieren en onverantwoord als het gaat over de veiligheid van Amsterdammers.