Door op 18 april 2017

Maarten blogt: te grote druk op ambulance door dronkenschap

Per jaar rukt de Amsterdamse Ambulance 5000 keer uit wegens een melding vanwege dronkenschap en alcoholvergiftiging. Dit blijkt uit de beantwoording van vragen die ik heb gesteld aan de wethouder.  Deze 5000 dronken mensen (waarvan een groot deel toeristen), leggen een enorm zware druk op de capaciteit van de ambulance. Dronkenschap kost hiermee een hoop geld en de inzet van de ambulance is risicovol als dit ten koste gaat van mensen die vanwege een hartinfarct of auto-ongeluk naar het ziekenhuis moeten.

Daar komt bij dat Ambulance Amsterdam al lange tijd kampt met tekorten en een hoge werkdruk onder het personeel.  Dit kan echt anders. Er moet meer aandacht komen voor preventie van alcoholmisbruik. Uiteraard moeten we ook dronken mensen in nood helpen, maar de vraag is of het nodig is dat steeds een dure ambulance ‘rijdend ziekenhuis’ naar de uitgaanspleinen wordt gestuurd. Daarom deed ik eerder al het voorstel om te onderzoeken of een alcoholance zou kunnen worden ingezet: een team bestaande uit opgeleid ambulancepersoneel, dat met een kleine auto of scooter tijdens uitgaansnachten ter plaatse is om snel te beoordelen of iemand echt naar het ziekenhuis toe moet.

 

Proef met alcoholance

Dit scheelt niet alleen ambulancekosten, maar bespaart ook enorm veel kosten op de eerste hulp in de ziekenhuizen. De wethouder en Ambulance Amsterdam leggen mijn voorstel voor een alcoholance nu naast zich neer. Ik zal vandaag in de gemeenteraad opnieuw erop aandringen om toch op zijn minst een proef te starten.

In zijn brief schijft de wethouder ook: “Groot probleem daarbij is ook nog waar de mensen, die niet naar het ziekenhuis hoeven, heengebracht moeten en kunnen worden om hun roes uit te slapen.” Ook dit moet oplosbaar zijn. Waarom zouden we hier dure ziekenhuisbedden voor gebruiken? Dronken mensen moeten thuis of in hun hotel hun roes uitslapen. Laten we dan liever een uitslaapruimte inrichten waar dronken mensen heen gebracht worden, en hen later de rekening presenteren. Ik ga hier vandaag in de gemeenteraad een pleidooi voor houden.