Door Sofyan Mbarki op 16 januari 2019

Het kabinet moet het stuur pakken op de woningmarkt

De grote steden kampen met een grote woningnood. Daarom moet het kabinet drie concrete maatregelen nemen, betoogt onze fractievoorzitter Sofyan Mbarki vandaag in het Algemeen Dagblad samen met PvdA-kamerlid Henk Nijboer en de fractievoorzitters van de PvdA in Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Lees de opinie hieronder.

In onze steden heerst woningnood. Jonge gezinnen worden weggedrukt, jongeren blijven te lang bij hun ouders wonen en ouderen kunnen niet doorverhuizen. Ook het onderhoud aan veel corporatiewoningen laat te wensen over.

Als fractievoorzitters van de Partij van de Arbeid in de vier grote steden zien we dat het zo niet langer kan. Gemeenten kunnen te weinig. De problemen vragen om marktingrijpen door het Rijk. Om handen aan het stuur. Zodat iedereen zeker is van een fijne, betaalbare woning. Drie concrete maatregelen zijn daarvoor nodig.

Ten eerste moeten woningcorporaties weer kunnen investeren. De in 2013 als crisismaatregel ingevoerde verhuurdersheffing is een molensteen om de nek van corporaties geworden. Het zorgt voor hogere huren en minder investeringen. Dit is slecht nieuws voor bijvoorbeeld de meer dan 100.000 mensen die in Den Haag op een sociale huurwoning wachten. Verder zien we dat de huidige voorraad minder goed onderhouden, laat staan verduurzaamd wordt. Nu het economisch goed gaat zou je verwachten dat het kabinet de corporaties meer lucht geeft, maar het tegendeel is waar. Rutte 3 verhoogt de lasten voor woningcorporaties met nog eens 1 miljard euro. De minister moet deze belastingverhoging schrappen en de verhuurdersheffing verlagen zodat corporaties weer investeringsruimte hebben om te bouwen en te renoveren.

De minister moet de verhuurdersheffing verlagen zodat corporaties weer investeringsruimte hebben om te bouwen en te renoveren.

Daarnaast hebben gewone mensen steeds meer moeite om op te boksen tegen het beleggersgeweld. Door de lage rentestand en grote zakken geld hebben beleggers een schier oneindige oorlogskas om huizen op te kopen. Zo wordt in Amsterdam één op de vijf woningen gekocht door een belegger. Deze worden vervolgens verhuurd tegen astronomische prijzen. Politieagenten, leraren, verpleegkundigen en jongeren maken geen schijn van kans, terwijl zij heel belangrijk zijn voor onze steden. Maak daarom kopen voor starters goedkoper en schrap voor hen de huidige overdrachtsbelasting van 2%. Verhoog tegelijkertijd de overdrachtsbelasting voor beleggers naar 10%. De sterkste schouders, de zwaarste lasten!

Het allerbelangrijkste is dat mensen betaalbaar kunnen wonen. Daarom moeten we meer bouwen. Maar ook moeten we mensen beschermen tegen woekerhuur. In de vrije sector is de verhuurder vogelvrij. Voor een simpel appartement van 50 m2 in Utrecht betaal je al snel 1.500 euro huur. Jaarlijkse huurstijgingen van tientallen euro’s per maand zijn hier eerder regel dan uitzondering. Steden worden zo een plek voor lage, óf hele hoge inkomens. Dat willen wij niet, wij willen een stad voor iedereen. Daarom moet ook de middenhuur gereguleerde huurprijzen krijgen zodat mensen er zeker van zijn dat hun huur betaalbaar blijft.

De middenhuur moet gereguleerde huurprijzen krijgen zodat mensen er zeker van zijn dat hun huur betaalbaar blijft.

Het kabinet zit op de luie stoel van een zelfrijdende auto als het om wonen gaat, maar deze zelfrijdende auto functioneert niet en zorgt voor veel gevaar op de weg. Daarom moet het kabinet het stuur zelf weer in handen nemen. Door niets te doen staat dit kabinet toe dat de steden onbereikbaar worden, behalve voor de happy few. Wij houden van onze steden en gunnen deze aan iedereen. En dat kan, maar dan moet de minister wel de markt afremmen en dat stuur grijpen.

Sofyan Mbarki (Fractievoorzitter PvdA Amsterdam)
Co Engberts (Fractievoorzitter PvdA Rotterdam)
Martijn Balster (Fractievoorzitter PvdA Den Haag)
Rick van der Zweth (Fractievoorzitter PvdA Utrecht)

Sofyan Mbarki

Sofyan Mbarki

Sofyan Mbarki is fractievoorzitter van de gemeenteraadsfractie van de PvdA, Lid van de Raad van Toezicht van het Regio College, Trainer/Adviseur onder andere in het onderwijs, tevens lid van de  Raad van Advies van de  Politieacademie en voormalig teammanager op het Calvijn College. “Als geboren Amsterdammer zet ik mij in voor een stad waar iedereen

Meer over Sofyan Mbarki