Betere huurbescherming, voorrang voor jongeren en leraren

19 december 2019

Op de laatste dag voor het kerstreces heeft de gemeenteraad van Amsterdam een nieuwe huisvestingsverordening aangenomen. Met deze huisvestingsverordening kunnen we als stad vanaf 2020 beter sturen op de leefbaarheid en betaalbaarheid van onze buurten en beter invulling geven aan de noden van onze stad. Voor de PvdA Amsterdam zijn dit de zes belangrijkste veranderingen.

1. Betere huurbescherming door een individueel huurcontract
Van de ene op de andere maand uit je kamer gezet worden omdat je een conflict hebt met je huisbaas? Dat is vanaf 2020 verleden tijd in Amsterdam. Huiseigenaren die kamers verhuren zijn vanaf 2020 verplicht een vergunning aan te vragen. Eén van de onderdelen van deze vergunning is dat iedere huurder een eigen huurcontract krijgt. Door dit individuele huurcontract is de huurder beter beschermd tegen te hoge huren en staat het sterker in eventuele conflicten met de huisbaas.

2. Voorrang voor jongeren
Woon je op je 30ste nog thuis op zolder bij je ouders? Dan ben je in Amsterdam niet de enige. Als er één groep is die moeite heeft met het vinden van een eigen woning in Amsterdam, zijn het de jongeren wel. Door de nieuwe huisvestingsverordening heeft Amsterdam de mogelijkheid om 800 corporatiewoningen te verlenen aan Amsterdamse jongeren. Een voorwaarde daarvoor is dat je in de afgelopen tien jaar minstens zes jaar aaneengesloten in Amsterdam woont.

3. Voorrang voor leraren en verpleegkundigen
Het tekort aan leraren en verpleegkundigen is enorm in de stad. Dit tekort raakt aan goed onderwijs voor onze kinderen, maar ook aan goede zorg voor onze ouderen in de stad. Dit is niet goed voor zorgzame stad die wij willen zijn waar we een eerlijke toekomst willen bieden voor iedereen. Door de nieuwe huisvestingsverordening krijgt Amsterdam meer mogelijkheden om leraren en verpleegkundigen voorrang te geven op sociale- en middeldure huurwoningen. Hard nodig!

4. Maximum aan verkamerde woningen per buurt en pand
We zagen het de afgelopen jaren steeds meer gebeuren: beleggers die huizen opkopen, ze verkameren en vervolgens verhuren aan studenten of jonge werkenden. Op zich niks verkeerd aan, maar wel als het aantal verkamerde woningen in een wijk doorslaat en daardoor bijvoorbeeld gezinnen geen plek meer kunnen vinden in de stad en buurten veranderen. Daarom zegt de nieuwe huisvestingsverordening dat huiseigenaren hier een vergunning voor moeten aanvragen en dat er maar een maximaal percentage woningen per buurt (5%) en pand (25%) verkamerd mogen worden.

5. Maximum aan aantal b&b’s per buurt
Amsterdam is populair onder toeristen en zij zijn bereid veel te betalen voor een overnachting. Daardoor zien we de laatste jaren een flinke toename onder het aantal bed & breakfast’s (b&b’s) in de stad. Door de nieuwe huisvestingsverordening moeten ook b&b-eigenaren nu een vergunning aanvragen en komt er een plafond op het aantal b&b’s per buurt. Zo behouden we balans in onze buurten.

6. Verbod op vakantieverhuur in drie wijken
In sommige wijken in Amsterdam is de vakantieverhuur dusdanig doorgeslagen dat de leefbaarheid ernstig in het geding is. Dat past niet in onze visie dat Amsterdam in de eerste plaats een stad is om in te wonen, en pas op de tweede plaats een stad om te bezoeken. Daarom komt er na een voorstel van de PvdA Amsterdam een mogelijkheid in deze huisvestingsverordening om in bepaalde Amsterdamse wijken vakantieverhuur volledig te verbieden.